Lønmodtagerbeskæftigelsen i Danmark fortsatte sin stigende tendens i maj 2023 med en tilvækst på 5.800 personer, svarende til en stigning på 0,2 pct. i forhold til april. Bortset fra et mindre fald i juli 2022 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende i 28 på hinanden følgende måneder. I maj nåede antallet af personer med lønmodtagerjob op på 2.992.800. Disse tal er foreløbige og korrigeret for sædvanlige sæsonudsving.

I maj 2023 blev det noteret, at der var en stigning i antallet af lønmodtagere både i den private og den offentlige sektor. Fra april til maj steg antallet af lønmodtagere med 3.800 personer inden for virksomheder og organisationer, som primært omfatter private virksomheder, hvilket også svarer til en stigning på 0,2 pct. Inden for den offentlige forvaltning og service steg lønmodtagerbeskæftigelsen ligeledes med 2.000 personer i maj, hvilket også svarer til en stigning på 0,2 pct.

Blandt de brancher, der oplevede en stigning i antallet af lønmodtagere, var sundheds- og socialvæsenet, hvor antallet af lønmodtagere steg med 1.500 personer fra april til maj, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. Denne udvikling i sundheds- og socialvæsenet skyldes en stigning i antallet af lønmodtagere både i den offentlige og den private del af sektoren. Omkring to tredjedele af stigningen var i den offentlige del, og en tredjedel var i den private del af branchen. I den offentlige administration, forsvar og politi steg antallet af lønmodtagere med 1.200 personer i maj, svarende til en stigning på 0,8 pct.

I maj 2023 var der 190.600 flere lønmodtagere, svarende til 6,8 pct., sammenlignet med umiddelbart inden den første COVID-nedlukning i foråret 2020. I sektoren virksomheder og organisationer var der 147.400 flere lønmodtagere i maj 2023, svarende til 7,5 pct., sammenlignet med februar 2020. I sektoren offentlig forvaltning og service var der 43.400 flere lønmodtagere, svarende til 5,2 pct. flere personer, sammenlignet med februar 2020.

De nærmere tal for udviklingen kan ses i følgende tabeller:

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

SektorenFeb 2020April 2023Maj 2023Udvikling feb 2020 – maj 2023
I alt2,802,2342,987,0172,992,841190,607 (6,8 pct.)
Offentlig forvaltning og service834,784876,171878,18543,401 (5,2 pct.)
Virksomheder og organisationer1,966,9912,110,5412,114,348147,357 (7,5 pct.)

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

BranchenFeb 2020April 2023Maj 2023Udvikling feb 2020 – maj 2023
I alt2,802,2342,987,0172,992,841190,607 (6,8 pct.)
Sundhed og socialvæsen510,601548,427549,96139,360 (7,7 pct.)
Offentlig administration, forsvar og politi148,573159,448160,68612,113 (8,2 pct.)