Sidste år blev der brugt 57 millioner kroner på vikarer i ældreplejen i Fredericia Kommune. Det er det samme beløb som i Odense kommune. Nu skal der skæres ned på forbruget. Venstres Louis Lindholm slår dog fast, at det aldrig må gå udover den personlige pleje.

I sidste uge kom et stort overforbrug af vikarer frem fra Fredericia kommune forvaltning. Louis Lindholm og Senior- og Socialudvalget holdt udvalgsmøde, hvor de blev informeret om, at der er et merforbrug i 2023, hvor de blev orienteret om udgifterne, og hvor forvaltningen havde udarbejdet forslag til at finde pengene.

– Det hænger sammen på mange måder, men grunden til, at vi tager fat på det nu, er at vi ser ind i et merforbrug på 14 millioner kroner, og vi bad forvaltningen om at komme med anbefalinger, for at se, hvad vi kan gøre ved det. Vi har budgetopfølgninger tre gange om året, inden årsresultatet foreligger. Ved det seneste møde kunne vi se, at vi så ind i et merforbrug for på 14,4 millioner kroner. Forvaltningen forslog, at vi så på vikarforbruget, som er meget højt, siger Louis Lindholm.

Der er flere årsager til, at økonomien skrider, der for har udvalget har kigget på, hvad grunden til det høje vikarforbrug var, og særligt én ting har spillet ind.

– Der er ingen tvivl om, at sygefraværet spiller ind og der kan også være noget med arbejdsmiljøet. Jeg ved forvaltningen i fjerde kvartal, går i gang med at gennemgår sygefraværet. I de tal, jeg har, ligger sygefraværet på 7,5 procent, hvor landsgennemsnittet er på 6,7 procent, det svarer omregnet til, at hver medarbejder gennemsnitligt er sygemeldt 26 dage om året. Derudover er der aspekter som ferie og fridage, men der finder vi ikke alle pengene til merforbruget. Hvis vi kommer ned på landsgennemsnittet i forhold til sygefravær, så sparer vi 3,6 millioner kroner. Derfor skal vi se på vikarforbruget, siger Louis Lindholm og uddyber:

– Vi har i Venstre sagt, at vi tager ansvar for budgettet, når det er godt og når det ikke er godt. Nu er det ikke godt, så vi skal gøre noget ved det, så vi går ind i det, og siger stop. Vi skal kigge på området og se, hvordan vi reorganiserer det. Der er mange forslag med bedre planlægning, og der er tanker om, at de ældre skal se færrest mulige ansigter. Det arbejder vi også på i forbindelse med det her om at få et fast team, så det er de samme, der kommer, siger Lindholm.

Selvom der har været et stort vikarforbrug, er det ikke nødvendigvis fordi vikarerne er dårligere end den normale pleje. Der er bare et problem med at bruge dem, i forhold til fastansatte.

– Jeg går ud fra, at de vikarer vi tager ind, er ligeså gode som de faste, og jeg har selv været med på en nattevagt i plejen, og kan se de er dedikerede. De ældre er irriterede over, at der kommer vikarer, da de skal spørge indtil, hvordan det står og sådan noget, og en vikar kan derfor ikke være så effektiv som en fast medarbejder, siger Louis Lindholm.

Venstre-politikeren siger, at på trods af, der skal skæres ned på forbruget, bliver det ikke et endegyldigt farvel til vikarerne.

– Der blev ikke sagt stop for vikarer, vi skal finde 10 millioner kroner på området, men det vil stadig være vikarer. I den forbindelse er aften og natteafsnittet friholdt for den her opbremsning. Jeg har fremført en betingelse fra Venstre, da jeg gik med til det, og det er, at de varme hænder skal være til rådighed. Borgerne skal have deres medicin og og personlige pleje. Jeg kan godt leve med, at der ikke bliver vasket tøj samme dag og rengøringen først kommer dagen efter eller, hvad det kan være, forklarer Lindholm og kommer med et forslag til, hvordan man kan løse det:

– Det er det i den givne situation og derfor er der mulighed for det, og det jeg ikke kan vide er, når en bliver syg, om man bare ringer til en. Der skal vi gøre tingene på en anden måde og se hvad man selv kan klare og så kan man ringe til borgeren og sige, at man gør det man skal, men på grund af fraværet, så får man ikke gjort rent i dag, men det sker i morgen eller i overmorgen. Det må ikke gå ud over den personlige pleje.

Robotstøvsugere kommer til Fredericia næste år. Man kan effektivisere indenfor ældreplejen på flere områder, blandt andet indenfor rengøringen. Det skal der kigges mere ind i.

– Robotstøvsugeren kommer og det er en aktivitet vi sætter i gang, og så skal der kigges på velfærdsteknologi generelt, og det skal vi benytte os af. Men lige her og nu, så drejer det sig om, at vi i plejen med 950 medarbejdere, får styr på dagligdagen med sygefravær, så det ikke går udover den personlige pleje, siger Louis Lindholm og slutter:

– Jeg ved også, at der bliver set på sygefraværet nu, arbejdsmiljøet og generelt lyttet til, hvad man kan gøre. Jeg ser ikke nødvendigvis en masse ulykke i det her, men jeg er godt klar over, at det bliver stramt og det bliver svært.