Denne uges artikel handler om de næste tre overbevisninger, som lederen med stor fordel kan tage med ind i sin lederstil og daglige lederadfærd. Det drejer sig om kommunikationens betydning, lederens valgmuligheder og gensidig feedback.

Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får!

Betydningen og resultatet af din verbale og non-verbale kommunikation ligger ikke i, hvad du ønsker, og hvad du tror, du kommunikerer. Vi mennesker reagerer på det, vi oplever, der sker, og ikke på det, der rent faktisk sker. Resultatet og betydningen af din kommunikation ligger derfor i de verbale og non-verbale svar du får tilbage. Det ligger i den respons, som du får fra verden omkring dig. For lederen er den erkendelse og overbevisning afgørende for et godt og effektivt lederskab. Hos lederen kræver det samtidigt en knivskarp Sensory Acuity (sanseskarphed) og evnen til at bearbejde de sanselige svar og indtryk og omsætte dem i den daglige lederadfærd.

Når lederen, i kommunikationen med og møder mellem mennesker, sætter fokus på den tilbagemelding og respons som andre giver tilbage, så styrker lederen sin personlige feedback og evne til at opfange andres model af verden. Det forstærker lederens evne til rapport, der kan defineres som evnen til at opnå en positiv, harmonisk og imødekommende kontakt med andre mennesker. Det styrker lederens evne til at kommunikere, og det er et første væsentligt skridt, som forudsætning for at få gennemslagskraft.

Eksempel: For nogle år siden oplevede jeg, under et direktionsmøde, en fremlæggelse af en meget engageret leder. Lederen var fuldstændig opslugt af sit eget oplæg til direktionens godkendelse og opdagede hverken den positive eller negative kommunikation, der flyd i en lind strøm fra de øvrige deltagere i direktionsmødet. Først på et meget sent tidspunkt – under drøftelse af oplægget – blev oplægsholderen for sent opmærksom på det, som de øvrige deltagere allerede havde kommunikeret få minutter inde i selve oplægget. Konsekvensen blev, at direktionen udskød beslutningen om den foreslåede og nødvendige investering til næste møde – 4 måneder senere. Havde den pågældende leder være mere bevidst om den respons, som hans kommunikation affødte, og samtidigt justeret sin kommunikation, kunne det sagtens være gået anderledes, godt.

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder! Så hvis noget ikke virker – så gør noget andet!

Lederen står ofte over for at træffe forskellige valg. Store og små. Det forventer vi af vores ledere. Det er deres ”raison d’etre” – deres opgave og i sidste ende deres ansvar. Mange gange tages de helst store og vanskeligske beslutninger af lederen i ensomhed og i et valg mellem flere dilemmaer, hvis reelle konsekvenser først opdages i bagklogskabens krystalklare lys.

Når det sker for en leder, er overbevisningen om, at ”Enhver situation indeholder flere valgmuligheder, så hvis noget ikke virker, så gør noget andet”, en rigtig god ledetråd at lede efter.

Der vil altid være en alternativ løsningsmulighed for lederen i enhver situation. Det at træffe et valg og træffe en beslutning er blot en midlertidig fastlåsning af lederens og andres fremtidige forventninger til udviklingen af en given situation. Verden er i konstant forandring og åbner hele tiden op for nye valg og nye muligheder. Forekommer et valg utilstrækkeligt, så vælg et nyt og en anden adfærd.

At kunne se flere valgmuligheder forudsætter et mindset, der er i stand til finde nye veje fra nye perspektiver og andres modeller af verden, ud fra den feedback, vi får. Jo hurtigere og mere åbent du agerer på dét, jo større handlerum skaber du for dig selv og dine medarbejdere.

For flere år siden underviste jeg på en højere læreanstalt i beslutningsteorier og –processer med tilhørende gruppearbejde omkring forandringsprocesser i en koncern med ca. 25.000 medarbejdere. Undervejs i min indledning – så jeg lutter trætte ansigter, jeg fik kun svag respons, og jeg fornemmede, at jeg og de studerende var i hver vores verden. Min valgte introduktion den dag virkede ikke, så jeg gjorde noget andet. Jeg afbrød introduktionen og bad dem om to og to drøfte deres ønsker og forventninger til dagens indlæg og case-arbejde. Jeg åbnede op for en dialog om dagens tema. Ansigtsudtrykkene skiftede karakter, og stemningen blev vendt til positivt medspil.

Der eksisterer ikke fejltagelser, kun gensidig feedback

Denne overbevisning hører sammen med artiklens første. Al lederadfærd og -kommunikation resulterer i en respons og feedback fra din omverden. Du kan ikke, ikke kommunikere. Ved at sætte fokus på den positive feedback frem for dyrkelsen af fejltagelser (en ”omvendt nulfejls-kultur”), tager du, som leder, afsæt i ”sket er sket” og ”du kan alligevel ikke lave det om”. Rettidig, fokuseret og gensidig feedback er et af de stærkeste værktøjer i Lederskabet.

Gennem lederens egen positive og konstruktive respons og feedback over for andre, skaber lederen en endnu bedre forudsætning for god rapport, modtagelse af konstruktiv feedback og åbning for andre løsninger, som før var ukendte eller bare ”lukket land”.

Her er der også sammenhæng til de overbevisninger og antagelser, som jeg har skrevet om tidligere: At lederen tager et mentalt udgangspunkt i det, der virker; At tage styringen over sit sind og mentale tilstand og derigennem skabe resultater; At enhver situation altid indeholder flere valgmuligheder.

Det er i symbiosen mellem lederens antagelser, overbevisninger og værdier, at kimen til lederens unikke lederstil dannes.

Afrunding

I næste uge skriver jeg om flere overbevisninger og forestillinger om verden, som lederen med fordel også kan lede ud fra.