Skolebørns præstationer i dansk og matematik, resultaterne i Fredericia målt imod resten af Danmark? Ikke noget at råbe hurra for, men er det værre end det kan rettes op? 

Hvor problemet er placeret kan jeg ikke sige, men det skal løses, Danmark og de unge selv bliver udfordret i nærmeste fremtid hvis basiskundskaber ikke kommer på plads.

Du kan altid blive landmand, håndværker eller kranfører. NEJ, uden basiskundskaber er man bagerst i køen. Alle håndværksrelaterede- og akademiske uddannelser i Danmark kræver evner, flid og snilde.

Årsager til dårlige karakterer;

1. Mangel på støtte hjemmefra: Nogle elever får ikke den nødvendige hjælp eller opmuntring hjemmefra, hvilket kan påvirke deres motivation og præstationer.

2. Utilstrækkelige skoleresurser: Skoler med færre ressourcer kan have svært ved at tilbyde støttende undervisning eller ekstra hjælp til elever, der kæmper.

3. Uddannelsesmæssige forskelle: Der kan være store forskelle i undervisningskvaliteten og ressourcerne mellem forskellige skoler og kommuner.

4. Psykologiske faktorer: Stress, angst og andre sociale eller personlige problemer kan påvirke elevers indlæring og koncentration.

Forbedring af indlæringen;

1. Flere støttetimer: Tilbyde ekstra undervisning eller støttetimer for at hjælpe elever, der har brug for det.

2. Forældreengagement: Opfordre forældre til at engagere sig mere i deres børns uddannelse gennem møder, workshops og hjemmearbejde.

3. Anvendelse af teknologi: Integrere teknologiske værktøjer og programmer, der kan forbedre indlæringen og gøre undervisningen mere engagerende.

4. Individuel tilpasning: Tilpasse undervisningen til individuelle behov, så alle elever får mulighed for at lære i deres eget tempo.

Konsekvenser for fremtiden

1. Uddannelsesmuligheder: Elever med dårlige karakterer får sværere ved at få adgang til håndværker- og videregående uddannelser, hvilket kan påvirke deres karrierevalg.

2. Arbejdsmarkedet: Dårlige akademiske præstationer kan begrænse jobmuligheder og potentielt føre til lavere indkomster.

3. Selvværd: Langvarige udfordringer i skolen kan påvirke elevers selvbillede og selvtillid.

Elevernes samlede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse i skoleåret 2022/2023 er 7,4 og på niveau med skoleåret 2018/2019, i Fredericia Kommune er karaktergennemsnittet for 9. klassetrin 6,7. 

Livet er: 

• livslang læring hvor man skal følge med. 

• Ikke uden udfordringer på alle niveauer.

Mental sundhed og trivsel, samt familiens og samfundets støtte er vigtig, men nogle udfordringer må man klare alene. I Liberal Alliance tro vi på du kan godt. 

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia Kommune og kandidat til KV25.