Tidligere finansminister, udenrigsminister og skatteminister, Kristian Jensen, nuværende CEO for Green Power Denmark, advarer om, at det politiske valg om at hæve elafgiften fra 1. juli vil medføre større elregninger for danske forbrugere og potentielt hæmme den grønne omstilling.

Ifølge beregninger foretaget af Green Power Denmark, vil en gennemsnitlig dansk familie skulle betale 1.723 kr. mere i elregning for resten af 2023, sammenlignet med hvis politikerne havde fastholdt den lave afgift.

– Det giver ingen mening med en tårnhøj beskatning af det, vi skal bruge til at fortrænge kul, olie og gas fra vores forbrug, skriver Kristian Jensen i et opslag på LinkedIn og fortsætter:

– Elafgiften er fra en tid, hvor det var dyrt og beskidt at producere strøm. Sådan er det ikke længere.

Jensen argumenterer for, at grøn strøm er det vigtigste våben i kampen mod klimaændringer, og at høje elafgifter kan have den utilsigtede konsekvens at sænke tempoet i den grønne omstilling.

– Vi har titusindvis af danskere, som skal skifte naturgas ud med varmepumper, og en genindførsel af elafgiften vil forsinke det, fortæller Jensen.

Han opfordrer derfor politikerne til at gøre den midlertidige sænkelse af elafgiften permanent.

– Det vil også gavne dem, der har mindst, mest, da elregningen fylder relativt mere i deres budget. Jeg ser en lav elafgift som både en grøn fornuftig løsning og et spørgsmål om social ansvarlighed, skriver han.

Den tidligere minister mener, at det er afgørende at tilskynde til forbrug af grøn strøm snarere end at straffe det med højere afgifter. Han opfordrer politikerne til at overveje det langsigtede billede og den rolle, som grøn strøm vil spille i Danmarks fremtidige energiinfrastruktur.

For Green Power Denmark og Kristian Jensen, er det klart, at hvis Danmark skal opfylde sine klimamål, er det vigtigt at gøre det økonomisk attraktivt for forbrugerne at skifte til grøn strøm. Med den kommende forhøjelse af elafgiften frygter Jensen, at dette mål vil blive sværere at nå. Ifølge de seneste data fra Green Power Denmark, har borgerne i Danmark i løbet af 2023 vist en stor kapacitet til at skifte deres elforbrug til forskellige tidspunkter i døgnet, og især til at undgå de mest belastede tidsrum mellem kl. 17 og 21.

– Energikrisen har demonstreret, at forbrugere er lydhøre over for prisændringer og i stigende grad forbruger el, når det er både grønt og billigt. Ved permanent at afskaffe elafgiften, ville det blive lettere for forbrugerne at differentiere mellem høje og lave elpriser. Dette kunne støtte et fleksibelt forbrug, som er afgørende for den grønne omstilling, udtaler Kristian Jensen i en pressemeddelse.

Jensen fremhæver, at strøm produceret ved hjælp af fossile brændsler allerede er beskattet via kvotesystemet og den kommende CO2-afgift.

Det Miljøøkonomiske Råd har tidligere fremlagt konklusioner, der indikerer, at en fuldstændig udfasning af elafgiften ville resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på to milliarder kr. i 2030. Rådet fremhæver, at en sådan udfasning sandsynligvis ikke vil medføre en betydelig stigning i drivhusgasudledningen, da elforbruget primært vil blive dækket af grøn strøm fra biomasse, vindmøller og solceller.