Ghettolisten er blevet offentliggjort, og under punktet “forebyggelsesområde” er Korskærparken i Fredericia på. Direktør i Boligkontoret Fredericia, Finn Muus, havde gerne set at boligområdet var kommet af listen.

I kølvandet på offentliggørelsen af årets ghettoliste, som kaster lys over de boligområder i Danmark, der betragtes som særligt udfordrede, giver Finn Muus, en dyb indsigt i Korskærparkens situation og reaktioner på denne klassifikation.

– Jeg tænker, at vi havde haft en snak om, vi havde en chance for at komme af den i år, men det kom vi ikke.’ Dette afspejler en blanding af håb og realisme, som har præget vores tilgang til at arbejde for forbedringer i Korskærparken, siger Muus.

I lyset af Korskærparkens nuværende status som “Forebyggelsesområde” giver Finn Muus et perspektiv på områdets potentiale og de tiltag, der er nødvendige for at ændre denne klassifikation. Hans ord afspejler en balance mellem håb og realistiske forventninger til fremtiden.

. Vi har en god chance for at komme af listen næste år. Nu skal vi dykke ned i tallene og finde ud af, hvad der skal til for at opnå dette. Listen var ikke en del af det oprindelige billede – det er en mildere tilgang. Vi fortsætter vores arbejde og er opsatte på at gøre en forskel, forklarer Finn Muus.

Finn Muus deler sine refleksioner over Korskærparkens udfordringer og den nære fremtid i betragtning af dens status som “Forebyggelsesområde”. Hans ord kaster lys over de nuværende forhold i området og de skridt, der skal tages for at forbedre situationen.

– Vi havde håbet på at komme af listen, men som det er velkendt, står vi over for specifikke udfordringer, herunder en høj grad af beskæftigelse og behovet for at omplacere nogle beboere. Vi er ikke langt fra at opfylde kriterierne på mindst et af parametrene, hvilket ville bringe os tættere på at komme af listen, siger Finn Muus.

Direktøren fortsætter med at belyse de positive fremskridt i Korskærparken, især med fokus på beskæftigelsesindsatsen. Hans kommentarer understreger de konkrete resultater af de tiltag, som er blevet iværksat i området.

– Hvis vi ser nærmere på beskæftigelsen og den indsats, vi har gjort, er resultatet tydeligt. Vi har formået at få ti procent flere af vores beboere i arbejde. Dette er et betydeligt skridt fremad og en indikator på, at vores strategier begynder at bære frugt, forklarer Muus.

Finn Muus adresserer også emnet om beboernes etniske baggrund i Korskærparken, idet han tilbyder et langsigtet perspektiv på denne demografiske dynamik.

– Et andet aspekt, vi ser på, er beboernes etniske herkomst. Jeg er overbevist om, at denne del vil regulere sig selv over tid, siger Finn Muus.

Selvom Korskærparken er på forebyggelseslisten mener Finn Muus, at det går godt i området, hvor der ikke er problemer som tidligere.

– Selvom vi ikke oplever nogen markante problemer i området, er det vores klare mål at komme af denne liste. Det handler om at bevise, at vi kan overkomme de udfordringer, vi står overfor, og videreudvikle vores samfund til det bedre, siger Muus.

Slutteligt fremhæver Finn Muus de positive forandringer og bestræbelser, der er sket i Korskærparken. Han anerkender både de fysiske forbedringer og beboernes aktive rolle i at fremme et stærkere fællesskab.

– Der er sket rigtig meget i Korskærparken, især med vores omfattende renoveringer. Et andet vigtigt skridt har været sammenslutningen af vores tre afdelinger til én enkelt afdeling. Dette symboliserer ikke blot en organisatorisk ændring, men også en stærkere enhed blandt beboerne, der aktivt bidrager til at gøre Korskærparken til et bedre sted at bo, slutter Finn Muus.