https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Naturpark Lillebælt har sammen med Vesterdal Efterskole lavet en ny snorkelsti ved Føns Strand og Båring Vig. Eleverne har selv designet og kreeret de nye kunstværker med havmotiver, som du kan opleve med snorkelmaske og hovedet under havoverfladen. Fernisering er tirsdag 4. juni kl. 15-17.

Kom til fernisering på Føns Strand og hop i snorkeludstyret
Middelfart Kommune og Vesterdal Efterskole inviterer alle til fernisering under overfladen. Der er mulighed for at låne snorkeludstyr og se kunstværkerne kreeret af eleverne. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen deltager og er begejstret for samarbejdet:

– Det er en glæde at se, hvordan vores fokus på havmiljøet her smelter sammen med en lokal efterskoles uddannelse i kunst og design. Eleverne får både viden om havmiljøet og får arbejdet med nye materialer, samtidig med at der kommer en ny oplevelse i vores lokalområde. Jeg håber, at mange vil besøge denne nye snorkelsti og blive inspireret til at gøre mere for vores havmiljø, som er hårdt presset.

Formand for klima, natur og genbrugsudvalget i Middelfart Kommune og medlem af forretningsudvalget i Naturpark Lillebælt Jacob Bjørnskov Nielsen vil også deltage, og han glæder sig til at se kunstværkerne.

– Når nu jeg sidder i udvalget for Naturpark Lillebælt, så vil jeg vise vejen, og hoppe i vandet sammen med eleverne, og måske borgmesteren… hvis han er frisk, griner Jacob, og fortsætter.

– Samarbejdet i Naturpark Lillebælt gør at vi opnår støtte til mange projekter, fx nye stenrev, fiskebørnehaver og forskning. Men projekter for formidlingen og oplevelserne ude i Lillebælt, som fx disse kunstværker og snorkelstier, de har også en kæmpe værdi, fordi det skaber en opmærksomhed, en forbindelse og en glæde for vores hav og natur.

Ministenrev og 5 kunstværker
Vesterdal Efterskole og Middelfart Kommune har etableret et mini-stenrev og 9 kunstværker under overfladen ude for enden af badebroen ved Føns Strand og ved Båring Vig. Eleverne fra efterskolen har lært om Lillebælts dyr og planter og har fx brugt motiver som fladfisk, muslinger og søpunge. Kunstværkerne er lavet af modelleringsbeton der kan formes og kan holde til havvand. Stenene på snorkelstien kommer fra lokale marksten som landmænd har doneret, samt sten der tidligere lokalt har været stenfisket og brugt som fundament på gamle gårde. Nu kommer stenene tilbage til havet igen. Kunstværkerne og det lille stenrev vil med tiden blive begroet med tang, og vil dermed blive gemmesteder for rejer, fisk og andet liv. På den måde får man mere liv i havet lokalt og en ny oplevelse for dem der besøger Føns Strand og Båring Vig. Og en oplevelse der får den besøgende ud i havet og ned under overfladen.

Fernisering med sodavand og snacks – og en naturvejleder
Alle er er velkomne til fernisering 4. juni kl. 15-17 på Føns Strand ved badebroen.
Vesterdal Efterskole og Føns lokaludvalg deltager.
Der vil være taler ved borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og udvalgsformand Jacob Bjørnskov Nielsen.
Naturvejleder i Naturpark Lillebælt Annette Weiss vil have snorkeludstyr klar til låns og vil fortælle om livet i Lillebælt og udfordringerne for havmiljøet.

Den nye snorkelsti ved Føns Strand er del af projektet Bælt i Balance og Infrastruktur-projekt
De tre kommuner i Naturpark Lillebælt har sammen sat gang i projektet ”Bælt i Balance” i samarbejde med forskningsinstitutioner og frivillige. Nordea-fonden støtter som del af dette projekt snorkelstierne ved Føns Strand og Båring Vig. Desuden har naturparken søgt penge hjem til snorkelstierne i projektet: Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg, med støtte fra Den Europæiske Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.