https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Derfor er det foruroligen dårligt at AVISEN kun spørger siddende byrødder, der ved deres inaktivitet har vist deres holdning til kønsopdelt svømning og sport generelt. Spørg byens befolkning på gadeplan, hvis den brede mening og holdning skal frem.

Kønsopdelt svømning, altså at mænd og kvinder svømmer separat, rejser mange fordomme og fordele.

  1. Komfort og privatliv: Nogle mennesker, på grund af personlige eller kulturelle årsager, kan føle sig mere tilpasse og frie til at deltage i svømmeaktiviteter, når de er omgivet af deres eget køn. Det kan handle om alt fra bekymringer om påklædning, udseende (tynd-tyk-et handicap mv.) til personlig præference om privatliv.
  2. Fremme deltagelse: Kønsopdelt svømning kan også være med til at fremme fysisk aktivitet blandt dem, der måske ellers ville holde sig væk fra blandet svømning. Det gælder især i samfund eller grupper, hvor der er strenge normer eller regler for samvær mellem kønnene.
  3. Uddannelsesmæssige fordele: I undervisningssammenhænge kan nogle elever føle sig mere komfortable og mere selvbevidste, når de ikke er i nærheden af det modsatte køn. Det kan hjælpe dem med at fokusere bedre på at lære svømmeteknikker og forbedre deres færdigheder.
  4. Særlige behov: For grupper med særlige religiøse eller kulturelle behov kan kønsopdelt svømning være en nødvendighed for overhovedet at deltage. Det respekterer individets behov og sikrer, at alle har mulighed for at nyde godt af svømning som en form for fysisk aktivitet.

På minus siden kan nævnes:

  1. Forstærkning af kønsstereotyper: Kønsopdelt svømning kan bidrage til opretholdelse og forstærkning af traditionelle kønsroller og stereotyper. Ved at adskille kønnene i sportslige aktiviteter kan det implicit signalere, at mænd og kvinder har forskellige evner eller behov, hvilket kan være skadeligt, især for børn og unge i deres formative år.
  2. Social integration og ligestilling: Et af målene med sport og rekreative aktiviteter er at fremme social integration og forståelse på tværs af forskellige grupper. Kønsopdelte aktiviteter kan mindske disse muligheder for interaktion mellem kønnene, hvilket potentielt kan føre til mindre tolerance og forståelse.
  3. Udelukkelse af non-binære og transpersoner: I et samfund, hvor anerkendelsen af forskellige kønsidentiteter vokser, kan kønsopdelt svømning skabe udfordringer for non-binære og transpersoner, der måske ikke føler sig tilpasse eller velkomne i en strengt kønsopdelt kontekst. Dette kan resultere i social eksklusion og manglende adgang til vigtige sundheds- og fritidsaktiviteter.
  4. Økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser: Opdeling af svømning efter køn kræver ofte yderligere ressourcer såsom separate tidsrum, faciliteter og personale, hvilket kan være en økonomisk byrde for de institutioner, der tilbyder disse tjenester.
  5. Personlig udvikling og præstationer: Ved at begrænse mulighederne for at mænd og kvinder konkurrerer sammen eller lærer af hinanden, kan kønsopdelt svømning også begrænse den personlige og atletiske udvikling. Dette kan føre til mindre konkurrenceprægede og mindre innovative miljøer.

Emnet skaber debat om ligestilling og adgang. Nogle argumenterer for, at det kan opretholde forældede kønsnormer og adskillelse. Det handler om at finde en balance, hvor alle føler sig velkomne og inkluderet.

I Liberal Alliance går vi IKKE ind for et kønsopdelt samfund som refererer til et socialt system, hvor mænd og kvinder adskilles i forskellige roller baseret på deres køn, eller anden form for noget der kan virke diskriminerende.

Vi anerkender vi har båder kvinde og herre landshold i de fleste sportsgrene, men også mixed double i eks. badminton, tennis, bordtennis, curling, beach volley mf. mixed double curling er blevet tilføjet til de olympiske vinterlege, hvilket viser sportsgrenens diversitet og anerkendelse på den internationale scene.

Frihed er at lade individets selv vælge sin egen sti og fuldt ud udnytte sine talenter og interesser, hvilket ofte fører til uberettigede debatter om ligestilling og menneskerettigheder og fordrejer hvad det egentlig handler om.

Friheden til selv at vælge, retten til at være sig selv, retten til at bede andre blande sig uden om. Det kalder vi i Liberal Alliance for ÆGTE frihed.

Poul Rand, Lokalformand, Liberal Alliance i Fredericia.