Af Pernelle Jensen (V), formand for Unge- og Uddannelsesudvalget, og Vibe Dyhrberg (A), næstformand for Unge- og Uddannelsesudvalget

Vi er nødt til at snakke om noget alvorligt: Alt for mange af vores unge mistrives, og det bliver ikke bedre af sig selv. Tallene taler deres tydelige sprog. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2022 har 34 procent af landets unge kvinder og 21 procent af landets unge mænd mellem 16-24 år dårligt mentalt helbred. Det er en trivselskrise, der ikke kan ignoreres. Det handler ikke kun om at undgå problemer, men også om at skabe nye muligheder. Derfor har vi på tværs af byrådet i Fredericia de seneste år styrket ungeindsatsen i kommunen, både ved at etablere Ungeenheden, udvide paletten af tilbud til unge i psykisk mistrivsel og gennem den nye og systematiske tilgang til hurtigt, tværfaglig hjælp: Trivsel+

Men der er stadig brug for at udvikle den måde, vi arbejder sammen med unge på. Ikke nødvendigvis ved at gøre mere, men ved at gøre noget andet. Og især ved at gøre noget andet på tværs af faglige spænd og organisatoriske siloer.

Heldigvis har vi stadig masser af muligheder for at skabe forbedringer. Unge- og Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune har netop sagt ja til at være en del af et projekt kaldet “Thriving Youth – Sammen om unges trivsel”, som er skabt af Dansk Designcenter. Vi er nemlig, sammen med 3-4 andre frontløberkommuner, blevet udvalgt til at tage kampen op mod den dårlige trivsel blandt unge. Udvalgt fordi vi i Fredericia allerede gør noget særligt, og fordi vi er klar til at udvikle mere.

Som partnerkommune i dette projekt har vi taget på os at sprede budskabet om, hvad der virker, og at være med til at skabe nye og spændende løsninger. Vi vil ikke bare tage ansvar for at løse trivselskrisen blandt vores egne unge – vi vil også inspireres af og være med til at sprede gode løsninger til hele landet.

Selvom trivselskrisen ikke forsvinder på den korte bane, er vi klar til at tage fat. Dette partnerskab løber frem til udgangen af 2025, og vi kan ikke vente med at se, hvad vi kan opnå sammen med andre kommuner, eksperter og alle jer, der brænder for at gøre en forskel for vores unge.

Så kom og vær med! Lad os sammen gøre en forskel for vores unge og skabe en fremtid, hvor trivsel er en selvfølgelig del af hverdagen!