Fredericia står over for udfordringer med at forbedre skoleelevernes karakterer og at få skolernes og andre budgetter til at rammer plet. Hvordan kan vi tillade os at forventer dygtige elever med færdigheder inden for de 4 regnearter, når de vise fædre, der udarbejder budgetter heller ikke kan?

I Fredericia har der stort set altid været Socialdemokratisk styre. Byen er opbygget som en socialdemokratisk bastion. Det præger den politiske kultur og hele forvaltningskulturen. Det er ikke forkert at påstå, at socialdemokraterne tror, det kun er deres by. For dem er Fredericia en ”arbejderby”, selvom begrebet arbejder reelt er forsvundet med den forrige generation. 

Grundet Socialdemokraternes manglende evne til at omstille sig til det årtusinde vi nu er i, og kun fokuserede på at fastholde magten i Fredericia ved at ”banke” øvrige partier ”på plads” med fede poster, står de nu ved kommunalvalget 2025 over for samme skæbne som antikkens Rom (Imperium Romanums “forfald og undergang”), Rom var ikke gået under pga. indre strukturelle svagheder er det beskrevet. Det endelige sammenbrud skyldtes trykket fra en ydre fjende på et svækket imperium. Socialdemokratiets ydre fjende er blå, elsker liberale friheder og vil give Fredericia tilbage til Fredericianerne.

Skandaler og udfordringer har i de sidste ”Socialdemokratiske regeringsperioder” hobet sig op. 

I mit her begrænset løsningsudkast til nogle af de i dagspressen aktuelt omtalte emner vil Jeg adressere de centrale problemer med en struktureret og langsigtet tilgang hvor Fredericia Kommune kan forbedre sin økonomiske styring, sikre bedre uddannelsesmuligheder og skabe et mere ansvarligt og effektivt politisk og administrativt system. Det kræver en samlet indsats og samarbejde fra både politikere, embedsmænd og borgere for at skabe en bæredygtig og blomstrende fremtid for Fredericia. 

Vores vigtigste ressource, de unge er prioritet 1. For at skabe en varig forbedring af skoleelevernes karakterer er det vigtigt at tænke langsigtet. Politikere, skoleledere og lokalsamfundet skal samarbejde om at skabe en bæredygtig plan, der sikrer stabile og tilstrækkelige ressourcer til skolerne og andre områder med særlige udfordringer. Dette kan inkludere lobbyarbejde for øgede midler fra staten eller fonde, men også at finde innovative løsninger lokalt.

Problemet

Manglende retvisning i flere af kommunens budgetter viser at kommunalbestyrelsen ikke evner at leve op til navnet og kravet til at drive virksomheden Fredericia. Dette er en af fejlene ved at sælge sin politiks sjæl for udvalgsposter man ikke er kvalificeret til.

Problemanalyse og løsningsmodel for nogle af Fredericia Kommunes udfordringer:

Problem / UdfordringBeskrivelse
Manglende BudgetstyringBudgetterne holder ikke, og der mangler konsekvenser for dem, der ikke holder dem.
Juridiske og Økonomiske SkandalerHjemsendelse af kommunaldirektøren og andre ledere uden solidt grundlag har kostet millioner og usikkerhed for andre ansatte.
Politisk og Administrativ SammenblandingSammenblanding af politisk og administrativ magt fører til ineffektivitet og mangel på ansvarlighed og tvivl om ansvarsplacering.
Lav Politisk AktivitetPolitikerne handler ikke proaktivt og er kun aktive op til valg. Manglende evner og erfaring med at drive virksomhed og kommune.
Tab af Vigtige InstitutionerSygehus er væk, handel ender i Kolding, og der er mangel på uddannelsestilbud. En tvivlsom lægevagt. Nedskæring i ældre budgetterne.
Dårlig SkolekvalitetFaldende trivsel og resultater i folkeskolen, med en skolestruktur, der ikke fungerer.
Manglende Visioner og LederskabIngen langsigtede planer eller visioner for byens udvikling. For mange og for dyre udenbys konsulenter bruges.

Løsningsforslag

Problem / UdfordringLøsningForventet Resultat
Manglende BudgetstyringImplementering stram budgetkontrol og konsekvenser for overskridelse, indfør efterkalkulation og synliggør resultatet over for borgerne.Bedre økonomisk styring og ansvarlighed.
Juridiske og Økonomiske SkandalerOprettelse af en uafhængig revision og transparens i beslutningsprocesser.Reduktion i skandaler og økonomiske tab.
Politisk og Administrativ SammenblandingKlare skillelinjer mellem politikere og embedsmænds roller og ansvar.Mere effektiv og ansvarlig ledelse.
Lav Politisk AktivitetØget borgerinvolvering og regelmæssige statusopdateringer fra politikere.Højere engagement og ansvarlighed fra politikernes side.
Tab af Vigtige InstitutionerStrategisk planlægning for at tiltrække og beholde institutioner og virksomheder.Øget lokal økonomisk aktivitet og tilgængelighed af tjenester.
Dårlig SkolekvalitetOmstrukturering af skoleområdet, investering i lærere og undervisningsmetoder.Forbedrede resultater og trivsel i skolerne.
Manglende Visioner og LederskabUdvikling af en langsigtet plan med klare mål og milepæle.Stabil og bæredygtig udvikling af Fredericia.

Handlingsplan

Kort Sigt (0-1 år)

1. Budgetkontrol og Transparens

• Implementer stramme budgetkontroller.

• Opret en uafhængig revisionsenhed.

2. Skoleområdet

• Udfør en grundig analyse af skolestrukturen.

• Ansæt flere lærere og invester i efteruddannelse.

3. Politisk Aktivitet

• Indfør regelmæssige borgerfora for bedre kommunikation.

Mellem Sigt (1-3 år)

1. Institutioner og Virksomheder

• Udvikle en strategi for at tiltrække og beholde vigtige institutioner.

• Etablere partnerskaber med lokale virksomheder.

2. Administrativ Adskillelse

• Klare retningslinjer for adskillelse af politiske og administrative roller.

Lang Sigt (3-5 år)

1. Langsigtet Planlægning

• Udarbejd og implementer en langsigtet udviklingsplan med borgerinvolvering.

• Sæt mål for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

2. Evaluering og Justering

• Løbende evaluering af de implementerede løsninger og justeringer efter behov.

Nøgleord udover rettidig omhu med borgernes midler kan indeholde: Prioritering og Optimering af Ressourcer. Samarbejde med Lokalsamfundet/borgerinddragelse. Teknologiske Løsninger med AI. Efteruddannelser. Fokus på Tidlig Indsatser ud fra budgetopfølgninger.

En stemme på Liberal Alliance ved kommunalvalget i 2025 er en stemme på forandring hvor LA med borgernes hjælp, kreativitet og fælles indsats kan gøre den forskel, der bringer rettidig omhu til Fredericia!

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance og KV25 kandidat.