Fredericia Kommune har succes med en rehabiliterende indsats, der er målrettet borgere med let til moderat depression

Stress og depression er en stor belastning for det enkelte menneske, dårlig mental trivsel er en væsentlig risikofaktor i forhold til, om man mister eller fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er derfor et stort potentiale for at styrke livskvalitet og trivsel hos denne gruppe af borgere.  Samfundsøkonomisk er der også en gevinst at hente ved at styrke indsatsen.

Derfor startede Træning og Forebyggelse og Jobcenteret en indsats med fokus på at styrke livskvaliteten hos borgere med let til moderat depression, og indsatsen har vist sig at være en succes.

– Vi startede indsatsen op for at kunne indsamle erfaringer om målgruppens omfang og behov. Vi har lige afsluttet det niende hold, og evalueringen af indsatsen viser, at en kort individuel indsat har stor betydning, om vores borgere vender tilbage til arbejdsmarkedet efterfølgende. Samtidigt har vi ved at placere det rehabiliterende tilbud hos Træning og Forebyggelse styrket synergien og sammenhængen på tværs af sundhed, social og beskæftigelsesområder, så vi får en helhedsorienteret tilgang til borgerens hele liv, siger formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Connie M. Jørgensen.

Tilbagemeldinger er gode, og de viser blandt andet, at forløbet har givet deltagerne håb, og en forståelse af, at de ikke er alene. Eva Hansen har deltaget i et seks ugers forløb, og hun har været glad ved forløbet, der har givet hende en helt anden opfattelse af den situation, hun står i.

– Det har givet mig meget mere viden om, hvad mental sundhed er. Som uddannet pædagog ved jeg en masse om at hjælpe andre, men det er sværere at have øje for, hvordan man hjælper sig selv.

– Det handler alt sammen om, at man skal have vendt tankegangen fra at gå i panik til, at det er helt okay, at min krop reagerer, som den gør, og det kræver forståelse, før man kan handle på det. Forløbets indhold er i høj grad rettet mod forståelse og redskaber til hjælp til selvhjælp, når man mentalt er i ubalance, fortæller Eva Hansen.

Indsatsen ’Ha’ det godt’ tilbydes patienter med let eller moderat depression, og målgruppen er borgere, der er sygemeldte og henvist til et mestringsforløb via jobcentret.

Træning og Forebyggelse tilbyder også sundhedssamtaler, som er individuel rådgivning om og redskaber til at håndtere en hverdag med stress eller let til moderat depression. Formålet er at få en bedre mental sundhed og balance i hverdagen.