Tilslutningsanlæg 61 ved Taulov skal ombygges til et dynamisk ruderlæg for at øge fremkommeligheden. Anlægget bliver det andet anlæg af sin slags i Danmark, og opgaven er netop sendt i udbud.

Trængsel og kø er ikke ukendt for trafikanterne ved tilslutningsanlæg 61 ved Taulovmotorvejen. I myldretiden opstår der trængsel i de to rundkørsler på Skærbækvej, der leder trafikken til og fra Taulovmotorvejen, og trængslen giver kø på både Skærbækvej og motorvejens frakørselsramper.

For at mindske trængslen og øge fremkommeligheden skal tilslutningsanlægget ombygges til et såkaldt dynamisk ruderanlæg. I et dynamisk ruderanlæg byttes der om på kørselsretningerne for at sikre konfliktfri venstresving ned mod motorvejen og samtidig skabe bedre plads til trafikanterne i alle retninger. Dermed bliver det lettere at komme til og fra motorvejen.

Et dynamisk ruderanlæg er en ny type anlæg i Danmark, men kendes fra særligt USA, hvorfra Vejdirektoratet har hentet inspiration og viden.

– I Danmark har vi indtil videre blot et enkelt dynamisk ruderanlæg ved Odense, og anlægget ved Taulov bliver det andet i landet. Så det er en meget spændende opgave, vi netop har sendt i udbud, og vi håber naturligvis, at mange entreprenører har lyst til at byde på opgaven. Vi glæder os meget til at komme i gang i marken og forbedre fremkommeligheden for trafikanterne, siger Ditte Bøgh Asaa, projektleder i Vejdirektoratet.

Projektet udføres i samarbejde med Fredericia Kommune.

Vejdirektoratet har torsdag den 8. februar udbudt ombygningen af tilslutningsanlæg 61. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i april 2024 og udføres frem til udgangen af 2025.