Liberal Alliance (LA) i Fredericia, som i resten af Danmark, fokuserer på at fremme liberale værdier. Med det første kandidathold på plads i Fredericia er vi klar til kamp.

”Elitens privilegier” under det røde styre skal afløses af et liberalt demokrati. Liberalismen er ikke blot en ideologi for de rige og eliten; det er en bevægelse mod magteliter og for fri konkurrence samt individets ret og mulighed til selvstændighed og skabelsen af egen velstand.

Liberal Alliance fik ikke topkarakterer fra ‘flinkeskolen’, vi stræber efter resultater til borgernes bedste, vi åbner her og på digitale platforme lidt efter lidt om vores politik for Fredericias KV25.

LA ønsker konsulenter skal bonuslønnes eller på anden måde demonstrere deres berettigelse. Det skal ikke være forbudt at gå imod strømmen og der indføres en streng økonomi- og kvalitetsstyring.

LA vil udføres et kritisk kasseeftersyn, også på de usynlige konti og undersøge for frås i den kommunale sektor, Borgerne skal sikres gennemsigtighed i beslutningerne.

Et borgerligt samarbejde bør ledes af LA, nuværende borgerlige partier i byrådet er dygtige til at fremstå som ophavet til positive resultater, LA kan ikke se den positive effekt af disse, meningsmålinger i kommunen siger borgerne heller ikke kan se det.

Liberal Alliance vil bekæmpe “kammerateri og den røde marxisme” i Fredericia, ved at:
• Fremme alternative politikker: Aktivt fremme og støtte politikker, der fokuserer på liberal eller konservativ ideologi, som fremhæver markedets rolle og individets ansvar frem for statens og i Fredericia den lokale forvaltnings magt.
• Politisk engagement og oplysning: LA engagerer sig i den politiske debat med velunderbyggede argumenter og oplysningskampagner, der tydeliggør fordelene ved en mere liberal politisk model.
• Samarbejde med ligesindede grupper: Samarbejde med andre partier og organisationer, der deler en lignende ideologisk tilgang for at skabe en bredere front og stærkere påvirkning på lokalpolitikken.
• De nuværende borgerlige i byrådet gik med i en bred konstituering og sikre sig ofte velbetalte udvalgsposter, de misforstod dette som en enighed om alt. En stor fejl. Forskellige partier med forskellige ideologier kan aldrig være enige om alle kerneelementer.
• Ægte liberal politik sælges ikke. Personlig, politisk og økonomisk frihed er ikke til salg.

Poul Rand, lokalformand og kandidat til kommunalvalget 2025 i Fredericia.