Ruth Axø er erhvervsplaymaker ved Business Fredericia, en rolle dedikeret til at skabe stærkere forbindelser mellem de lokale unge og virksomheder. Hun vil mere end noget andet, gerne hjælpe til at de ser muligheder og ikke begrænsninger.

Ruth er ingen nybegynder inden for ungeindsatsen. Med to årtier bag sig i forskellige stillinger i Fredericia, har hun opbygget en betydelig erfaring og forståelse for de unges behov og potentiale. Senest som fritidsvejleder ved Fritidspas Fredericia og tidligere som uddannelsesvejleder ved UU-Fredericia i 10 år, er Ruth godt rustet til at gøre en forskel.

Ruths rolle som erhvervsplaymaker er ny, hun startede i Marts, i en rolle der ikke tidligere har eksisteret. Det er en spændende tilføjelse til Business Fredericia og et samarbejde med kommunen, og hun nærer stor entusiasme for rollen.

– Som fredericianer, med stor indsigt i arbejdet med alt fra unge til voksne, er det dejligt at kunne sætte min samlede erfaring i spil til at bygge bro og skabe sammenhæng mellem unge og de lokale virksomheder, siger Ruth og fortsætter:

– Rollen er for mig at være, tillidsskabende, lyttende og undersøgende på de behov og fagligheder, som ligger indenfor alle de spændende mennesker og virksomheder jeg skal i berøring med.

Ruth Axø har tidligere arbejdet med en bred vifte af områder, herunder virksomhedspraktikker, fritidsjobs, lærepladser, praktikforløb og udvikling af forløb med skoler og uddannelsesinstitutioner.

Udviklingen i Fredericia har ifølge Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør i Business Fredericia været i vækst, ikke kun økonomisk, men også i forhold til skabelsen af bedre muligheder for ungdommen. Et nøgleelement i denne udvikling er ‘Erhvervsplaymaker’-stillingen.

– Erhvervsplaymaker-stillingen er en central komponent i en ny partnerskabsaftale blandt uddannelsesinstitutioner, fagbevægelsen, Fredericia Kommune og Business Fredericia. Inden for en tidsramme på 3 år, har man i Fredericia besluttet at afskaffe dækningsafgiften, som er en særlig skat på erhvervslivet, mens vi parallelt intensiverer vores indsats for erhvervslivet. Fokus er på at udvide unge menneskers muligheder på arbejdsmarkedet og styrke efteruddannelsen for vores nuværende arbejdsstyrke, uddyber han.

Ruth understreger samtidig, at den erhvervsrelaterede ungeindsats med fokus på lokale beskæftigelsesmuligheder er central for Fredericias fremtidige udvikling. Ruths opgave bliver at skabe kvalificerede jobmatches mellem de unge og de lokale virksomheder, noget hun er passioneret omkring.

Ruth Axø født og opvokset i Fredericia, hvor hun stadig bor med sin familie. Hun har en brændende passion for samskabelse og det at understøtte mennesker og systemer. Dette har hun brugt i forskellige former for frivilligt og foreningsarbejde, senest som medlem af Folkeoplysningsrådet.

Ruths dybtgående forståelse for de unges behov, hendes dedikation til at skabe stærkere forbindelser mellem unge og virksomheder, og hendes rige erfaring inden for feltet gør hende til en spændende aktiv for Fredericias erhvervsliv.

– Fokuspunkterne lige nu er at styrke den erhvervsrelaterede ungeindsats, styrke skole/virksomhedssamarbejdet og på sigt komme i dialog om efter- og videreuddannelse af medarbejdere. Dette er et samarbejde, der skal udvikles både på kort og lang sigt. Mit fokus er at få unge ud på arbejdsmarkedet og give mere indsigt i job- og karrieremuligheder. Unge skal mere ud i praksis, hvordan skulle de ellers kunne se hvad der kunne være noget for dem. Som erhvervsplaymaker ønsker jeg at vise muligheder, og give de unge mere indsigt i arbejdsmarkedet, samt få dem ud på arbejdsmarkedet. Jeg ønsker også at skabe åbninger for de unge som pt ikke er på arbejdsmarkedet. Med den nye ungeindsats i kommunerne, er mit ansvar at bygge broer og skabe sammenhænge mellem virksomhederne og de unge. Målet er at gøre det nemt for virksomhederne at komme i kontakt med unge, både med og uden udfordringer, forklarer Ruth.

Hendes fokus er på de 14-29-årige, og hun arbejder med alt fra fritidsjob, lærerpladser, praktikker, og job i almindelighed. Kan en virksomhed ekempelvis tilbyde 1 time til fritidsjob, ‘sabbatårjob’ eller andet er det også noget hun gerne høre om – alle bidrag er værdifulde.

– De åbninger og muligheder jeg har fået i mine første måneder i jobbet, er givet videre ind i samarbejdet til ungeenheden. Jeg tror på det er vigtigt de unge kommer ud og oplever en faglært, kommer ud og får indblik i en virksomheden, ud hvor de kan opdage og opleve nye ting, blive bekræftet i noget eller få viden om hvad der ikke passer til dem, indsigten gælder både om dem selv som person og om arbejdsmarkedet. Det skal være mere synligt for dem hvad erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet indeholder, understreger Ruth.

Et centralt punkt er, at de unge skal forstå, at de ikke nødvendigvis binder sig for livet, når de vælger uddannelsesvej.

– I 9. og 10. klasse føler mange unge, at de skal tage en endegyldig beslutning om deres fremtid. Men det er vigtigt at forstå, at denne beslutning kan ændres. Mange unge har brug for at opleve arbejdsmarkedet og lære sig selv at kende, gennem det at have et arbejde, fortæller hun.

Ruth er også i gang med at opbygge en ny platform til at styrke denne forbindelse mellem unge og virksomheder.

– Jeg arbejder på en ny platform, hvor al information er samlet. Her kan virksomheder tilmelde sig, og skoler vil komme til at se, hvilke muligheder der er. Virksomhederne bestemmer hvad de byder ind med, hvor tit mm. og jeg kommer meget gerne ud til virksomhederne og fortæller mere og sparre på hvordan netop deres virksomhed kunne byde ind. Platformen holder jeg ajour så det skulle blive så nemt for alle parter som muligt, fortæller hun.

Ruth opfordrer også virksomhederne til at byde ind med ideer.

– At træffe en beslutning om sin fremtid kan være svært uden indsigt. Derfor er det så vigtigt at give de unge muligheden for at opleve forskellige karrieremuligheder. Hvis virksomhederne har idéer til, hvordan vi kan gøre det, hører jeg meget gerne fra dem, siger Ruth Axø.

For at hjælpe med at skabe disse forbindelser mellem unge og virksomheder, arbejder Ruth på en ny platform.

– Jeg arbejder på en ny platform, hvor al information er samlet. Her kan virksomheder tilmelde sig, og skoler og unge kan se, hvilke muligheder der er. Igen, kan jeg kun opfordrer alle virksomheder til at deltage i projektet, som forhåbentligt er færdigt til efteråret, siger Ruth.

Der er en rød tråd i Ruths liv, hun har brugt mere end 20 år i hverv hvor hun bidrager til at udvikle mennesker, i forsøg på at lære dem hvad de virkelig kan opnå.

– Det, der driver mig lige nu, er muligheden for at skabe og udvikle. At kunne skabe noget med fagfolk, der giver værdi for andre, er en kæmpe motivator. Det skal give værdi for de unge, men det skal også give værdi for virksomheden, uddyber hun.

Arbejdet med mennesker er Ruths passion
– Det er mange aspekter ved at arbejde med mennesker. Det er et arbejde, jeg elsker, og det er hvad der driver mig,” fortæller hun og fortsætter:

– Business Fredericia har en indgang til erhvervslivet. Jeg tror, at stillingen her er kommet ud af et fælles ønske om at støtte og hjælpe med at åbne op for ting, udnytte muligheder som tidligere har været for besværlige eller for bøvlede. Vi kan åbne for noget potentiale hos virksomhederne, åbne op for noget anderledes og nyt, siger Ruth.

For hende er det vigtigt at vise de unge forskellige job- og karrieremuligheder.

– Det er virksomhedernes mulighed for at vise sig selv frem, og de unges mulighed for at opleve noget nyt. Står man som virksomhed og er klar over, at der kommer mangel på arbejdskraft, så er det her en måde at invitere unge indenfor døren og vække en mulig interesse. Man er altid velkommen til at kontakte mig, eller til at komme med forslag, opfordrer Ruth.

Hun er overbevist om, at en mangfoldighed af indgangsvinkler vil hjælpe med at bygge stærke og værdifulde broer mellem de unge i Fredericia og erhvervslivet.