https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Af Karsten Byrgesen, Fredericia Byråd, Nye Borgerlige

Herslev er et fint lille landsbysamfund, hvor et stærkt lokalt sammenhold styrker og fastholder livsnerven, for der er en livsnerve og der er mange muligheder for at udvikle og styrke beboernes trivsel og områdets udvikling.

Der er meget langt fra Rådhuset til Herslev og derfor, var der en parathed til at vende Herslev ryggen og se stort på de høringssvar der forsøgte at råbe os politikere op. Selv byrådets mest overflødige udvalg – Bosætning- og turismeudvalget – og partierne repræsenteret heri, var indstillet på at vende Herslev ryggen.
7000 Fredericia indeholder fine og stærke lokalsamfund. Trelde, Egeskov, Bøgeskov, Bredstrup, Pjedsted, Taulov og Skærbæk er alle sammen landsbysamfund i udvikling. I Skærbæk sker det med en sådan styrke, at beboere har dannet et sammenhold, der i et konstruktivt samarbejde råber politikerne op, for at søge en stemme og en indflydelse på udviklingen, der i fleres øjne går for stærkt.

Taulov er med succesen i DanmarkC vores og Danmarks største logistik knudepunkt. Det er et område vi kan være stolte over, men det er også et område der udfordrer Taulov, med en enorm mængde tung trafik og virksomheder der varierer fra helt (potentielt) ufarligt, til en fareklasse der berettiget er utryghedsskabende hos Taulov beboerne. Midt i det, stod Herslev til at blive skubbet ud over kanten. Men nej. Herslev skal tales op, og vores kommunale fællesskab skal investere i Herslev.

Med en beslutning om at lukke Børnehuset i Herslev følte jeg, at der var udskrevet en dødsdom over byen.
Det føltes som at grave alle tilstødende veje op og lukke for strøm og vand. At kappe livsnerven!

Jeg så en udsigt til fraflytning, lange “liggetider” (ved salg), vigende priser og fraværet af børnefamiliers tilflytning som jeg ikke kunne bidrage til.

For Nye Borgerlige er Fredericia mere end bare midtbyen og million store investeringer. Jeg ser Fredericia som en helhed og ikke som et frimærke med hakker i udkanten.

I ellevte time – i noget der lignede en håbløs opgave – og med en finansieret model, blev samme pennestrøg der fjernede Herslev fra landkortet visket bort. Herslev Børnehus overlever de næste tre år. Nye Borgerliges krav blev indfriet og der skal ses fremad.