De tre driftige håndværkere, Poul “Maler” Hansen, Stig Andresen og Michael Kristensen, meldte for et år siden ud, at de ville overtage Hejse Kro og udvikle det til Trekantområdets største hotel, konference- og festområde. Nu har de erkendt, at der var for mange bump på vejen og har fået andre tanker.

I stedet for den legendariske kro har de tre håndværkere nu kastet deres energi og virkelyst ind på ejendommen Gothersgade 20b, som Fredericia Kommune har sat til salg igen efter en turbulent første salgsrunde, hvor kommunen måtte lade handlen gå tilbage.

– Der er ufatteligt mange muligheder med den bygning og dens meget centrale placering i byen. Vi vil istandsætte den og bygge 6-8 etager ovenpå og gøre bygningen til et fyrtårn i indre by, siger Michael Kristensen. Det bekymrer ham ikke, at bygningen var stort set ubrugelig, brandvejene spærret, vinduerne mørnet og et hav af giftige stoffer er fundet i lokalerne, hvilket gjorde, at Arbejdstilsynet slog fast, at der ikke måtte sidde medarbejdere. Det er han sikker på, at de tre håndværkere får løst.

– Det er klart, at vi har købt et håndværkertilbud, og derfor har vi også økonomien til at sikre, at alt bliver godt igen. Brandsikkerheden er første opgave, dernæst går vi videre til de giftige stoffer, men det bliver løst, slår Kristensen fast.

Efter offentliggørelsen af, at Poul Hansen, Stig Andresen og Michael Kristensen købte Hejse Kro, har de lært af den bedste. De har skelet til den gamle købmandskro i Vestcentret, hvor Per Andreassen stod for kokkeriet. Kontakten opstod, da Poul Hansen faldt i snak med sin nabo Jens Overgaard om, hvad trekløveren kunne gøre for at være helt klar, når de åbner. Hans svar var: Tal med Per.

– Per ved, hvordan man laver mad i den stil, vi kan lide. God mad fra en tid, som alle elsker og savner. Med hans ekspertise fra kroen i Vestcentret, har vi lært meget allerede nu. Man skal jo lære af de bedste, siger Stig Andresen.

Planerne med Hejse Kro er droppet. Købssummen var aftalt, men inden overførelsen af beløbet var der en klokke, der ringede for de driftige håndværkere. Det hele sker i city.

– Vi har bidt mærke i, at alt er begyndt at blive centreret omkring Gothersgade, og med den nylige udvikling i sagen omkring Gothersgade 20b har vi set vores snit til at slå til. Der er stor debat omkring fremtidens bymidte, hvor politikerne ikke helt kan finde ud af, hvad de vil, men sikkert er det, at udviklingen i Fredericia peger i retning af, at Gothersgade 20b er en attraktiv placering. Vi vil nu gå i dialog med kommunen omkring at droppe betalingsparkeringen bag lokationen, fortæller Poul Hansen.

Der har været stor omtale omkring Gothersgade 20b, hvor der viste sig at være mangler i det oprindelige udbudsmateriale. Det afslørede aktindsigter, og det er noget de tre håndværkere har noteret sig.

– Vi har sørget for, at alt kører punktligt. Vi er erfarne håndværkere, og vi kan vores kram og har vores forbindelser. Jeg kan ordne gulvet, Poul maler, hvor det skal gøres, og Stig tager sig af VVS-arbejdet. De håndværksmæssige ting, som vi ikke er uddannet til, får vi gode lokale håndværkere til at få i skønneste orden. Vi har sikret os, at der ikke kommer lig op af kisten, da man ikke kan søge aktindsigt i handlen af forretningsmæssige årsager, som ikke går ind under offentlighedsloven, siger Michael Kristensen, der ikke ønsker at oplyse købssummen, der oprindeligt var 20 millioner kroner.

Det hele er gået hurtigt. Efter den oprindelige handel med Gothersgade 20b blev annulleret, har Teknisk Udvalg med Christian Bro i spidsen arbejdet hurtigt. Sagen blev hastebehandlet i udvalget og sendt videre til et ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og et efterfølgende byrådsmøde, hvor sagen blev behandlet under et lukket punkt.

– Vi er taknemmelige for den hurtige behandling af de politiske ansvarlige. Det gør, at vi kan komme hurtigt i gang med renoveringen og få foretaget de nødvendige justeringer, så bygningen kan rumme de formål, som vi har planer om, siger Michael Kristensen.

Og planerne er store. I den nu forhenværende kommunale bygning vil der skyde et hotel op. Noget, der er en mangelvare i, særligt inden for en rimelig afstand til MesseC.

– Dialogen med Grete Højgaard fra MesseC har været god længe, og vi har også haft Experience Fredericia med indeover. De skriger på hotelmangel. Det kommer vi nu til at efterkomme. Det anslås, at vi mangler op mod 1000 hotelværelser i Fredericia, og det imødekommer vi ved at etablere halvdelen på denne perle, hvor der på de øverste etager vil blive etableret et wellnesscenter, en rooftopbar og kontorfaciliteter. Man kommer til at få et prægtigt syn fra toppen lige ud over vores smukke Lillebælt. Der er ikke et øje tørt, slutter Stig Andresen.

Renoveringen af Gothersgade 20b forventes at gå i gang inden for et par uger, og med etableringen af de ekstra etager, forventes arbejdet at komme til at tage et års tid.