Bostedet Kobbelgården 3 i Fredericia har fået et påbud af Socialtilsyn Syd. Det kalder næstformand i Senior- og socialudvalget, Kirsten Hassing (C), nu alvorligt.

“På baggrund af bekymring for tilbuddets kvalitet vedrørende temaerne sundhed og trivsel samt organisation og ledelse, træffer Socialtilsyn Syd hermed afgørelse om, at tilbuddet underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder fra afgørelsesdatoen, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1.”, skriver tilsynet i en nu offentliggjort konklusion.

Denne konklusion vækker bekymring hos Hassing, der nu venter på besked fra forvaltningen. Meningen er at de ansvarlige kommunalpolitikere skal orienteres:

– Man er aldrig glad for et påbud, det er aldrig tilfredsstillende for os som udvalg. Det vigtige for mig er, at vi får tilbagemeldinger fra forvaltningen om, hvad der sker af handlinger på både kort og længere sigt for at komme påbuddene til livs, siger Hassing.

Selvom et påbud aldrig ifølge Kirsten Hassing ikke er rart, så mener Hassing, at det er godt, det blev opdaget, også selvom det er via et tilsyn. Misforholdene er ikke kommet frem på grund af Fredericia Kommunes egen indsats. Men beboerne på Kobbelgaarden og deres pårørende kan nu forvente skærpet opmærksomhed fra kommunen og politikerne. Hassing ærger sig over, at situationen er opstået.

– Sådan er det nogle gange. Det er ærgerligt, men det er jo derfor tilsynene er der. Så bliver man opmærksom på forholdene. Så ja, nu har jeg en forventning om, at man arbejder med at komme i mål med de løsninger, der skal rette op på forholdende, forklarer Kirsten Hassing.

Et af påbuddene drejer sig om at lave en handleplan for forebyggelse og håndtering, hvis der har været vold, overgreb og krænkende handlinger. En anden del handler om, at der er bekymringer omkring eksempelvis trivsel. Det førstnævnte kan løses hurtigt, ifølge Hassing. Men hun er samtidig overrasket over, at Kobbelgaarden tilsyneladende ikke har haft en tilstrækkelig indsats på området:

– Det er alvorligt. Det er noget, der skal tages alvorligt, og det er vigtigt at få en tilbagemelding om, at forebygge det på længere sigt. Der er nogle procedurer, der skal udarbejdes, og det er jeg overrasket over, at man ikke har. Det har jeg en forventning om, de får styr på nu. Det er meget konkrete påbud, vi har modtaget, så det bør være til at arbejde med at komme i mål med forholdene. Der er til gengæld også en del, der skal sættes i gang, også på sigt, og det er noget, jeg har en forventning om, vi får løbende tilbagemeldinger på, siger hun.

Slutteligt fortæller Kirsten Hassing, at hun har tiltro til ledelsen inden for området:

– Ledelsen har jeg ikke noget at udsætte på, men det er en dialog, man skal have i forvaltningen, også med ledelsen, om hvordan vi arbejder med tingene fremadrettet, slutter Kirsten Hassing.