Eksamensperioden er traditionelt en tid med højt pres og nervøsitet blandt eleverne i Fredericia Kommune. Fredericia Gymnasium arbejder aktivt for at støtte deres elever gennem denne krævende tid. Her er nogle perspektiver og strategier fra skolens rektor, Jørgen Lassen.

I mange år har eksamenstiden været forbundet med en vis grad af nervøsitet og stress blandt eleverne. Dette er en udfordring, som Fredericia Gymnasium har været opmærksom på og aktivt forsøgt at afhjælpe. Skolens rektor, Jørgen Lassen, understreger vigtigheden af at støtte eleverne gennem denne tid og dele sin indsigt i historikken og de aktuelle initiativer, der er på plads for at hjælpe dem med at håndtere eksamensangst. Han forklarer:

– Der har altid været elever, der har været nervøse ved eksamenstid. Vi kører et forløb op til eksamen, hvor studievejlederen laver et kursus for eksamensangst. Det her er specifikt for dem med angst. Igennem alle år har der været spænding ved eksamenstid, står der i en tale fra 1964, jeg faktisk sidder og læser nu. Det er ikke noget nyt, at eksamen frembringer stress, siger Jørgen Lassen

Lassen mener, at mange elever generelt trives godt i deres daglige skolegang, men han erkender også, at eksamenstiden kan være særligt udfordrende og stressende for dem, der allerede oplever pres i deres liv. Denne periode intensiverer ofte de eksisterende bekymringer, hvilket kan gøre det ekstra svært for disse elever at fokusere og præstere optimalt.

– Eleverne har altid været nervøse, og jeg køber ikke den med, at de unge ikke trives. De fleste trives jo. Jeg kender ikke undersøgelsen, men dem der er udfordret, bliver ekstra udfordret i eksamenstiden, hvor de tænker på, hvad de skal op i, og hvordan det kommer til at gå. Vi gør meget for at imødekomme det. I stedet for at have fokus på, hvordan man klarer sig indtil nu, har vi fokus på, hvor man skal hen. Det bliver der måske ikke skrevet nok om. Vi gør meget, og jeg synes ikke skolen nu er præget af angst men hygge og sidste undervisning i det enkelte fag osv., forklarer Lassen.

Foto: AVISEN

Rektoren fremhæver også, hvordan den overordnede diskurs om gymnasieuddannelsen i samfundet kan have en betydelig indvirkning på elevernes stressniveau. Når der tales ned om uddannelsen eller rettes skarpt fokus mod erhvervsuddannelserne, kan det skabe usikkerhed og bekymring blandt eleverne om deres valg af uddannelsesretning og fremtidige muligheder.

– Jeg tror, der er et element af, hvad det er for en diskurs, der bliver sat og hvordan man taler om STX fremadrettet. Det handler meget om fokus på erhvervsuddannelserne og STX bliver talt ned. Det handler om adgangskrav og sådanne ting, og det kan være med til at give lidt angst, ligesom når man taler om klimaangst. Jeg kunne godt frygte, at der er nogen der lider under det her med, om det er godt nok at gå på STX. Man skal huske den værdi gymnasiet har til arbejdsmarkedet og vores velfærdssystem og til det enkelte menneske og familien, siger Jørgen Lassen.

Jørgen Lassen understreger også vigtigheden af at håndtere karakterkrav og evaluering på en måde, der støtter elevernes læring og trivsel. Han mener, at det er afgørende at finde en balance mellem at opretholde høje akademiske standarder og at skabe et trygt og støttende læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle sig uden unødig stress.

– Den danske befolkning ser det som en ret, at deres barn skal have en rød studenterhue på hovedet. Det er for mange familier nøglen til at få et liv med mange valg på mange hylder. Hvis der kommer et forøget krav til over fem i karaktergennemsnit, som det er nu, kommer der større karakterfokus end nu. Der har vi været gode til at have fokus på øverum fremfor prøverum. Vi giver ikke karakter i starten og har fokus på informativ evaluering for at arbejde trygt med læring fremfor at der skal præsteres. Hvis vores krav sidste år var seks i karakter, så i stedet for eksempelvis otte pladser havde vi haft seks. Var kravet syv, var det fem i stedet, slutter Jørgen Lassen.

Fredericia Gymnasium arbejder målrettet på at skabe et miljø, hvor eleverne kan trives, selv i pressede tider. Med kurser for eksamensangst og et fokus på langsigtet læring og trivsel, forsøger skolen at reducere stress og skabe en mere positiv oplevelse for eleverne i deres afgørende gymnasieår.