Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Grundloven blev underskrevet på et tidspunkt, hvor Danmark stod midt i en krig – Treårskrigen. Ved underskrivelsen var Syd- og Sønderjylland var løbet over ende af en tysk hærstyrke og krigen rasende, som vi ser det i Ukraine i dag.

Beklageligvis er vores nationale klenodie Grundloven og dens bestemmelser langt hen ad vejen blevet undermineret. Vores nationale suverænitet krænkes vedvarende af overnationale konventioner og institutioner, hvor jeg kan pege på den Europæiske Union som den værste.

Vi er over tid blevet påført en illusion om den Europæiske Unions vigtighed for nationens overlevelse og velfærd. Det er en skrøne.

Nye Borgerlige siger nej tak, og det er vores holdning, at Danmark skal frigøre sig fra EU’s politiske union. Danmark skal i stedet søge optagelse i EFTA – den Europæiske Frihandelsorganisation – dannet i 1960 og som andre lande, gennem aftaler, fastholde adgang til det europæiske marked.

Europa er hjemsted for verdens rigeste og frieste civilisation, og Europa er uendelig mere værdifuldt end EU.

Europa er med EU underlagt bureaukratiske magthavere, der tiltager sig evigt større kontrol med dit og mit liv og levned.

Det sande Europa er et fællesskab af uafhængige nationalstater præget af Vestens kulturarv og værdier.

Ifølge Grundlovens § 12. har Kongen den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene. Men og der er et stort men!!

”EU forordninger” (love) og kaskader af EU direktiver der er en bindende retsakt skal følges blindt.

58 procent af den lovgivning der gælder i Danmark er bestemt af EU.

Vi har solgt vores suverænitet til EU, hvor Danmark med 14 parlamentsmedlemmer står marginaliseret overfor resten af Unionens 691 mandater.

Vi har gode og ligeværdige naboer, men vi skal ikke være gift med dem eller alle de andre Europæiske lande. Gode venner sætter og respekterer grænser.

Nye Borgerlige er ikke tilhængere af et grænseløst samarbejde. Alene det at kalde det grænseløst lyder forkert.

Konklusionen er, at det i sidste ende er os – borgerne – der suverænt skal bestemme, og vi i Nye Borgerlige er klar til at følge England i et Dansk exit.