Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Fredericia Byråd og medlem af regionsrådet i Region Syddanmark

Det eneste grønne ved Fredericia er ligusterhække og kunstgræsbaner, hvis det står til investorer.

Vidste du at over 35%, altså en tredjedel af Fredericia kommunes areal består af veje, beboelse og industri. Udviklingen fortsætter med arealindvinding til både industri og nye boligområder. Dermed bliver grønt landskab vedvarende vekslet ud med asfalt, belægnings sten og gigantiske lagerhaller. Som kommune har vi planlagt den udvikling og, der er politiske aftaler på plads for de næste mange år. Der er sat en retning, som jeg som politiker og næstformand i Teknisk Udvalg, er en af hovedaktørerne i.

Det der ikke er planlagt for er, at den sparsomme natur vi har tilbage, skal bruges som investeringsobjekt af virksomheder, der under dække af ”grøn omstilling” bruger vores kommunes ægte grønne arealer som en kæmpe pengemaskine.

Regeringen ønsker antallet af solcelle arealer voldsomt udvidet ligesom, der skal rejses kæmpe vindmøller i alle landets kommuner. Fredericias broderlige andel tyder til at blive 8 styk. Hertil kommer det, der betegnes som en ”kæmpe solcellepark”. Kæmpe stor fordi den vil fylde det samme som 320 fodboldbaner eller samme område som 2285 villagrunde eller 4000 rækkehuse.

Mit valg er helt klart. Jeg vil hellere byde 4000 familier velkommen i nye huse i Fredericia end at se investorer pile af med kæmpe fortjenester på solceller.

Fredericia skylder ikke noget! Vi producerer mere energi end nogen anden kommune i Danmark, fordi vi med to veldrevne firmaer nemlig Crossbridge Raffinaderiet og Skærbækværket (el og varme), samlet set forsyner den danske befolkning. På et borgermøde i Skærbæk (24. januar) fik jeg en meget klar opfattelse af, at de tilstedeværende ikke ønskede kæmpevindmøller. Jeg gør heller ikke og derfor, er der behov for, vi som borgere giver vores mening til kende. Når I først bliver indkaldt til borgermøder, èr løbet kørt, beslutningerne èr taget og det er skuespil for resten. Afslutningsvis stemte jeg nej til etablering af brintfabrikken fordi energiforsyningen ikke var belyst på en troværdig måde. Det er den så nu og mine bekymringer er virkelighed. Kæmpevindmøller på sigt og solcellecentre var den sandhed der blev holdt skjult. Hertil kommer højspændingsmaster m.m.