Afgifter er generelt og beklageligvis bare en ”fiks” finansieringskilde der under påskud af at gøre noget godt, reelt bare kanaliserer de mange afgiftsmilliarder til politisk definerede projekter. Grøn ejerafgift på motorkøretøjer er en forkert og uretfærdighed måde at brandbeskatte borgerne på.

Bilejere betaler ud over en stor registreringsafgift på benzin- og dieselbiler en ekstra bruger afgift til staten. Førhen hed det vægtafgift. Der blev betalt afgift i forhold til køretøjets vægt. I dag hedder det Grøn ejerafgift og afhænger af udledningen af forskellige stoffer. Biler er en nødvendighed med de krav og forventninger, der er til arbejdskraftens bevægelighed. Samme effekt ses på uddannelsesområdet. Rigtig mange mennesker har ikke råd til at købe en dyr elbil, selv om afgiften uretfærdig lav. Vi må ty til benzin- og dieseldrevne biler. Registreringsafgifterne skal harmoniseres og der skal ikke gøres forskel på den afgift borgerne skal betale for et transportmiddel.

Over tid vil nationaløkonomien mangle de mange afgiftsmilliarder, der er i aftagende vækst som følge af indførelsen af den grønne ejerafgift.

Elbilerne bliver tungere og tungere i takt med, at kravene om rækkevidde stiger. En benzindrevet Golf VII vejer ca. 1200 kg. En tilsvarende Tesla 3 vejer 2100 kg, altså det dobbelte. Forøget vægt – og her det dobbelte – medfører en meget større slitage på vejene og den stærkt forhøjede vægt betyder også mere slid på dæk og bremser, hvilket øger forureningen af naturen. Den øgede slitage betyder større udgifter til kommunerne til vedligeholdelse af vejene.

Alene den kendsgerning taler imod det faktum, at den grønne ejerafgift overhovedet eksisterer.

Producenterne af eldrevne køretøjer kan med baggrund i en forfejlet grøn ejerafgift – på godt dansk – skide på hvor meget køretøjerne vejer og, hvor meget de slider på infrastrukturen. Vægt er ikke noget problem når der ”udvikles”.

El- og brintbiler er kommet for at blive og med tiden forbedres teknologien forhåbentligt. Men det er ikke holdbart, at vores vejnet bryder sammen under vægten af 80 tons tunge lastbiler der sammen med meget tunge eldrevne personvogne belaster mere end de gavner og endda med betydelig skatte- og afgiftsrabat.

Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige

Byrådet

Fredericia Kommune