Det er glædeligt, at der fra regerings side nu kommer fokus på etableringen af Lokalplejehjem. Lokalplejehjem er en anden betegnelse for et Friplejehjem, dog med den forskel, at bygningerne skal være kommunalt ejede.

Det er vigtigt for mig og Venstre, at der skabes en større mulighed for selvbestemmelse og individuelle hensyn og ønsker fra de ældre borgere. Et Lokalplejehjem vil være lige så frisatte som et privat plejehjem og der vil være mulighed for, at den enkelte borger kan tilkøbe sig forskellige ydelser.

Det enkelte Lokalplejehjem vil selv kunne tilrettelægge den daglige drift – uden at der først skal laves aftaler med kommunen.

Det er dog vigtigt, at gældende lovgivning og standarder på området overholdes, samtidig med, at bureaukratiet mindskes fx ved at samle diverse tilsyn på en og samme dag, som regeringen foreslår.

Muligheden for at oprette Lokalplejehjem forventes at træde i kraft pr. 1.januar 2025.

Det er en spændende opgave, som jeg forventer mig meget af og som jeg tror vil udvikle plejehjemmene til det bedre, samtidig med, at borgeren får større indflydelse på deres egen hverdag.