Onsdag blev frivillige foreninger, der er blevet tildelt §18-midler af Fredericia Kommune, hyldet i Tøjhuset ved et arrangement, hvor foreningerne fik muligheden for i hyggelige rammer at fortælle, hvad de står for, hvad midlerne skal bruges til og tale med andre foreninger.

Klokken 16:00 bød formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen (S), velkommen i caféen i Tøjhuset. De fremmødte fik efterfølgende muligheden for at forsyne sig med snacks og drikkevarer inden, at foreningerne på skift blev kaldt op til mikrofonen for at fortælle om deres forening og hvad midlerne skal bruges til. Det skete efter introduktion fra både Larsen og formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Connie Maybrith Jørgensen (SF).

I alt havde 19 foreninger tilmeldt sig arrangementet, og for flere af foreningernes vedkommende, var de repræsenteret med flere repræsentanter. Blandt de fremmødte foreninger var blandt andet Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt (SIPS). De var repræsenteret ved formand Mary Larsen, der fortalte om, hvad foreningens formål er, og hvad tilskuddet skal bruges til.

– Vi har konstatere, at mange ikke ved hvad Seniorhuset er. Det har været et plejehjem en overgang, og det tror mange stadig, og derfor holder vi én gang om årets åbent hus, hvor vi inviterer alle, der har lyst til at kigge ind, forbi os. Der får man at se, hvad for et aktivt hus det er, og jeg kan love, at det er andet end et plejehjem. Vi har 20-25 foreninger tilknyttet huset, og de låner lokalerne gratis på den betingelse, at de køber forplejning i caféen. Vi har omkring 2.000 mennesker ud og ind af huset i ugen, forklarede Mary Larsen og fortsatte:

– Vi vil bruge pengene på at lokke nogen af dem, der sidder derhjemme og er ensomme, til at komme forbi og kigge, og se hvad det er for nogle tilbud vi har. Der er noget for alle. Vores målgruppe er seniorer eller hvis man er varigt ude af arbejdsmarkedet. Huset er handicapvenligt, så der er plads til alle, sagde Mary Larsen og konstaterede, at pengene falder på et tørt sted.

For Søren Larsen er det vigtigt, at man anerkender det arbejde, der laves af ildsjæle som Mary og de andre fremmødte.

– Vi vil gerne opprioritere opmærksomheden på det fantastiske arbejde, der laves til stor glæde for mange. Frivillige og foreninger er noget af det vigtigste, der er i samfundet. Det bidrager til, at mennesker mødes og fællesskaber skabes, sagde Larsen.

Komiteen til at udvælge modtagerne af §18-midlerne bestod af Ole Steen Hansen (formand for Børne- og Skoleudvalget), Søren Larsen og Connie Maybrith Jørgensen. Sidstnævnte fortalte om processen.

– Det er den fornøjelse, at vi har så mange aktive foreninger i Fredericia, så det har været en svær proces at finde frem til alle dem der har gjort en fantastisk indsats. Vi har haft et team, der har kigget alle ansøgningerne igennem og kigget på relevante kriterier, forklarede Connie Maybrith Jørgensen.

Selve den formelle del af arrangementet med præsentationer af foreningerne varede en times tid, og efterfølgende var der mulighed fo at blive i Tøjhusets café for at netværke.

Modtagerne af §18-midlerne er:

Børn
Børns Voksenvenner
FitforKids
Red Barnet Ungdom, læringscafeer
Børns vilkår

Familier
Mødrehjælpen
Familienetværket Blå Kors
Fredericia Fotoklub

LGTB
AURA

Veteraner
Telegrafhistorisk samling, Militærhistorisk

Patienter
Osteoporoseforeningen
Hjerteforeningen
Astma-Allergi Foreningen
Frivilligcenter Fredericia – Demensfællesskabets orienteringsløb
Parkinsonforeningen

Seniorer/enlige
Nordbo senior
Frivilliges Hjælpecentral
Cafe Michael
Seniorhusets aktivitetsforening (Brugerrådet ved Seniorhuset I.P. Schmidt)
SIPS
Ældreklubben Erritsø
Cafe tur for en som dig
Frecia Døves Seniorklub
Oldemors spisekammer
Seniorhusets Aktivitetsforening

Anden etnisk baggrund
Frivilliggruppen i Fredericia for Dansk flygtningehjælp

Handicap
Fredericia Tegnsprogsforening
Foreningen danske døvblinde FDDB
ULF Udviklingshæmmede
Døves Ressourcecenter

Psykisk sårbare/hjemløse
Fredericia krisecenters støtteforening
Kvisten
Frivilligcenter “fodbold på tværs”
SAND – de hjemløses landsorganisation
Foreningen Den Boligsociale Fond

Øvrige
Det Grønlandske Hus
Fødevarebanken
Retsikkerhed for alle
Social Sundhed