Kirsten Hassing Nielsen, udvalgsformand for “Evaluering af Udvalgsstrukturen” i Fredericia Byråd, har sat sig i spidsen for en grundig gennemgang af byrådets interne strukturer. Formålet? At sikre en mere effektiv og gennemskuelig politisk proces, både for politikere, forvaltningen og ikke mindst borgerne.

I Fredericia Byråd vedtog man i forbindelse med konstitueringen af byrådet tilbage i 2021, at der skulle nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, hvis formål er at evaluere udvalgsstrukturen. Formanden for det er De Konservatives Kirsten Hassing Nielsen.

– Vi er nødt til at se på, om vi har den rigtige struktur i vores udvalg. Vi skal sikre, at udvalgene er organiseret på en måde, hvor alle kan se sig i rammerne – både politikere og forvaltning, siger Kirsten Hassing Nielsen.

Hun påpeger, at der tidligere har været lignende evalueringer, men at det altid er værd at gentage processen. Der kan være nye aspekter at tage højde for, og det er vigtigt at evaluere jævnligt for at sikre, at strukturen fortsat er hensigtsmæssig.

Et af målene med evalueringen er at optimere strukturen, så sekretariatet kan fungere mere effektivt til gavn for både politikere og borgere.

– Vi skal se på, hvor meget tid, der bruges på forberedelse. Det er med til at sikre kvaliteten i det, som politikerne træffer beslutninger ud fra. Det skal skæres tydeligt til, så borgere kan forstå sagsfremstillingerne, forklarer Kirsten Hassing Nielsen.

Hun understreger vigtigheden af, at politikerne har tid til politik, og at embedsmændene har tid til at forberede gode oplæg til forvaltningen.

Evalueringen af udvalgsstrukturen er i tråd med aktuelle diskussioner i det politiske landskab. På KL’s social- og beskæftigelsespolitiske konference blev sammenspillet mellem forvaltning, politikere og medier også diskuteret.

Kirsten Hassing Nielsen mener, at Fredericia har en unik mulighed for at være på forkant med udviklingen:

– Der er ikke mange, der ser ind i det her endnu. Vi vil komme med anbefalinger om, hvordan vi kan indrage borgerne på nye måder, siger udvalgsformanden.

Hun fremhæver ansættelsen af den nye kommunaldirektør som et eksempel på ny tænkning. Her blev flere borgere inddraget i udvalget, hvilket hun mener er klogt, da den kommende kommunaldirektør også skal have berøring med erhvervslivet.

Kirsten Hassing Nielsen forventninger til evalueringen er klare:

– Vi skal have skabt en sammenhæng. Hvordan passer alting sammen? Vi skal skabe mere ensartethed og ordenlighed i vores strukturer. Jeg er sikker på, at vi kan gøre meget for at borgerne bliver reelt inddraget, og at selve forløbet bliver mere ‘strømlinet’. Og det handler også om at kultivere vores politiske kultur.

Arbejdet med evalueringen af udvalgsstrukturen handler om mere end blot struktur og organisering. Det handler også om forventningsafstemning mellem alle parter: forvaltning, politikere og borgere.

– Der skal være tydelighed omkring, hvem der gør hvad. Det arbejder vi rigtig meget med i udvalget. Der er rigtig mange overlap, og det stiller ofte forvaltningen i svære situationer, fordi det ikke er klart, hvad der hører under hvad, siger Kirsten Hassing Nielsen.

Hun fremhæver vigtigheden af at få input fra både politikerne og den strategiske chefgruppe. Hvis deres perspektiver er meget forskellige, er det nødvendigt at skride ind.

Anbefalingerne fra udvalget ventes at komme i slutningen af året, og vil ikke kun være rettet mod det nye byråd, men vil også indeholde forslag, der kan sættes i værk allerede fra januar.

– Vi håber, at de nye politikere kan bruge det til noget i 2026. Vi skal som sådan ikke have flere udvalg, det kigger vi også på. Men vi kigger også på alt muligt andet. Kan den her beslutning træffes administrativt eller ej, hvem har kompetencerne. Der skal skabes en sammenhæng, slutter Kirsten Hassing Nielsen.

I Fredericia Byråd er der således store forventninger til det arbejde, som Kirsten Hassing Nielsen og udvalget for Evaluering af Udvalgsstrukturen er i gang med. Målet er klart: en mere effektiv, gennemsigtig og inkluderende politisk proces, hvor alle parter – fra politikere over forvaltning til borgere – har en klar og hensigtsmæssig rolle.