Teatret skal i fremtiden have ansvar for at udvikle musicalgenren og påvirke musicalscenerne i Danmark.

Det betyder, at Fredericia Musicalteater fra 1. januar 2025 får et permanent årligt tilskud på finansloven på 9,8 mio. kroner, når udviklingsperioden fra 2021-2024, som staten også har ydet tilskud til, slutter. 

Kulturministeriet har modtaget positive evalueringer af teatrets scenekunstfaglige potentiale fra Statens Kunstfond og af teatrets økonomiske status fra Slots- og Kulturstyrelsen. På den baggrund har kulturministeren besluttet at lade Fredericia Musicalteater være ét af i alt 10 teatre i Danmark, som er omfattet af scenekunstlovens § 5.

– Jeg tror på, at Fredericia Musicalteater kan løfte musicalgenren herhjemme til nye højder – ikke mindst på grund af sit nære samarbejde med Den Danske Scenekunstskole. Jeg glæder mig til at se resultatet, og jeg er sikker på, at publikum lokalt, regionalt og i hele landet har store musicaloplevelser i vente, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

En stor del af æren tilfalder de kreative kræfter på teatret med teaterdirektør Thomas Bay i front. Bay har siddet på posten siden slutningen af 2022.

– Det er naturligvis en kæmpestor lettelse. Men det er frem for alt en vaskeægte sejrsfølelse, fordi vi, medarbejdere, ledelse og bestyrelse, så målrettet har kæmpet for lige præcis en sådan udnævnelse. Det skaber et afgørende økonomisk og mentalt råderum for teatret, og det bliver derfor lidt sjovere for os alle sammen at gå på arbejde fra nu af – og det er vi overbeviste om også vil komme både publikum og resten af det danske musicallandskab til gode,” fortæller Thomas Bay og fortsætter:

– Vi skylder en stor tak til byrådet i Fredericia Kommune, som virkelig har troet på projektet og dermed været altafgørende i forhold til, at vi er dér, hvor vi er i dag. Det er en fornøjelse at høre hjemme i en kommune, der er så visionær.

Borgmester i Fredericia Kommune Steen Wrist er tilsvarende begejstret for udnævnelsen:

– Jeg er glad og stolt på byens vegne over, at vi nu igen har et statsanerkendt teater. Det er ikke blot en anerkendelse af teatrets kunstneriske kvalitet, men også af Fredericias engagement og bidrag til kulturen. Statsanerkendelsen vidner for mig om, at teatret ikke blot er genoprejst, men er på vej mod nye højder, og jeg ser frem til enestående teateroplevelser i de kommende år. En særlig tak til mine gode byrådskolleger, der også har brugt deres netværk i en fælles indsats for byens teater.

Fakta om §5 teatre

Fra 1. januar 2025 er der i alt 10 teatre i Danmark med særlige opgaver jf. scenekunstlovens § 5. 

Af scenekunstlovens § 5 fremgår:

Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på scenekunstområdet, der

1) udbyder teater i d en landsdel, hvor de er beliggende,

2) udbyder turnerende teater i hele landet,

3) varetager specialer i en landsdel eller i hele landet,

4) varetager særlige opgaver på scenekunstområdet i landsdele eller i hele landet,

5) varetager særlige opgaver regionalt på tværs af flere kommuner eller

6) medvirker til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver.

Fakta om Fredericia Musicalteater

Fredericia Musicalteater blev dannet i 2021 og er hjemmehørende i Fredericia. Teatret udvikler og producerer musicals, herunder nye danske musicals. Teatret indgår i et nært samarbejde med Den Danske Scenekunstskoles musicaldel, der findes i Fredericia, blandt andet om musicaludviklingsprogrammet, Portal.

Fredericia Musicalteater viser sine forestillinger på egen scene i Fredericia, men også andre steder i landet, når egnede samarbejdspartnere findes.