Borgmesteren og udvalgsformanden for Klima-, Energi- og Miljøudvalget deltager i december i COP28, FN’s klimatopmøde. Anledningen er et nyt forum, der samler lokale klimaledere til klimatopmødet.

FN’s klimatopmøde plejer at være præget at statsoverhoveder og nationale ledere. Når COP28 finder sted i Dubai i december er feltet dog udvidet. Lokale ledere fra hele verden er inviteret til at deltage. Blandt dem er 20 danske kommuner.

Anledningen er et nyt forum, Local Climate Action Summit (LCAS), som skal samles for første gang. Det er blevet til på anledning af New Yorks tidligere borgmester Michael Bloomberg samt Sultan Ahmed al Jaber, som er vært for COP28. 

Borgmester Steen Wrist. Foto: AVISEN

– Det er helt rigtigt set, at en stor del af klimakrisen skal løses lokalt. I Fredericia har vi ambitioner om at være grøn i verdensklasse, og vi kommer til at løfte en større del af den grønne omstilling, end vores størrelse berettiger. Fra nationalt hold kan man sætte nok så mange procentmål, men løsningerne og kendskabet finder man lokalt. Vi skal ned og fortælle om de muligheder og udfordringer, vi oplever lokalt, så vi kan få større fokus på, hvordan vi sætter yderligere skub i den grønne omstilling. Derudover skal vi selvfølgelig have inspiration og perspektiver på, hvordan vi i endnu højere grad kan løfte vores vision om at blive grøn i verdensklasse, siger borgmester Steen Wrist, der tager udvalgsformanden for Klima-, Energi- og Miljøudvalget med til COP28.

Sigtet med LCAS er at samle borgmestre, guvernører, virksomheder, ikke-statslige organisationer og flere – som spiller en stadig vigtigere rolle i forhold til at hjælpe nationale regeringer med at nå deres mål for at reducere udledninger.

Fredericia har store ambitioner

20 danske kommuner har mulighed for at deltage, og formanden for Klima-, Energi- og Miljøudvalget er stolt over, at Fredericia kan inspirere andre og selv blive inspireret til topmødet.

Tommy Rachlitz Nielsen. Foto: AVISEN

– Det er et flot forum at være i. Befolkningsmæssigt kan vi ikke måle os med C40 byerne, men når det kommer til ambitionerne om grøn omstilling, kan vi sagtens være med. Med den geografiske placering og de virksomheder vi har, er vi et unikt sted, når det kommer til at vise, hvordan grøn omstilling kan foregå i praksis. Det vil vi gerne fortælle om, men vi tager primært afsted for også at få noget med hjem. Mange af verdens største byer vil være repræsenteret, så der er gode muligheder for at få nye perspektiver på vores egen udvikling og inspiration til eksempelvis fremtidens kollektive trafik, siger udvalgsformand Tommy Rachlitz Nielsen.

Fakta:

COP28 er den 28. udgave af FN’s klimakonference. Konferencen afholdes i Dubai.

Local Climate Action Summit, som borgmesteren og udvalgsformanden deltager i, finder sted fra 1.-2. december.

Local Climate Action Summit kommer blandt andet til at tælle C40-byer. C40 er en organisation, der samler mange af verdens største byer i klimaarbejdet. Både Realdania og Udenrigsministeriet er involveret i C40. Det er C40, der afholder udgifter til rejse og ophold ifm. deltagelsen i LCAS.