I 2021 startede forspillet til den såkaldte “Takstsag” i Fredericia Kommune, godt tre år senere er sagen ikke afsluttet endnu. En ny beregning af årene 2018 og 2019 viser, at Fredericia Kommune skal tilbagebetale 16 millioner kroner til forældre og private daginstitutioner efter at have opkrævet for høje takster for børnepasning i årene 2020 og 2021.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttede Byrådet, at en ny beregningsmodel for dagtilbudstakster skulle udarbejdes, og at taksterne for tidligere år skulle genberegnes. Dette skete for at sikre, at taksterne var retfærdige og korrekte, og beslutningen blev taget i kølvandet på Takstsagen, hvor Fredericia AVISEN også afslørede, at det socialdemokratiske byrådsmedlem, John Erik Nyborg, uberettiget var blevet beskyldt for at blande sit politiske virke sammen med sit daværende civile job i Fredericia Kommune som Leder af Dagtilbud i kommunen. Alligevel indgik han en fratrædelsesaftale med Fredericia Kommune.

De genberegnede takster for 2022 blev vedtaget i september 2022, og for 2020 og 2021 i april 2023.

En gennemgang af taksterne for 2020 og 2021 viste, at mange forældre havde betalt for meget, mens private daginstitutioner havde modtaget for lidt i tilskud. Nu står kommunen overfor en samlet tilbagebetaling på 16 millioner kroner for disse to år. Det præcise beløb kendes først, når alle tilbagebetalinger er gennemført, da der skal tages højde for justeringer som fripladstilskud og søskenderabatter.

Byrådet skal nu behandle genberegningen af taksterne for 2018 og 2019, som også viser en merudgift på ca. 16 millioner kroner. Disse nye takster skal godkendes politisk, hvorefter tilbagebetalingerne kan begynde.

For at sikre, at alle tidligere fejl bliver rettet, skal Byrådet beslutte om, man vil fremrykke genberegningen af taksterne for årene 2013-2017 og afslutte denne inden udgangen af 2024. Dette kræver, at 24 millioner kroner flyttes fra budgetterne for 2026-2027 til 2025. Genberegningen for årene 2016 og 2017 vil ske som planlagt i løbet af 2025, mens årene 2013-2015 også skal afsluttes i 2025.

Hvis byrådet følger indstillingen får forældre og private institutioner pengene i 2024

På det kommende byrådsmøde den 29. maj 2024 skal Byrådet godkende de genberegnede takster for 2018 og 2019. Efter godkendelsen vil tilbagebetalingerne til de berørte forældre og private aktører blive iværksat hurtigst muligt.