Fredericia Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg har godkendt en ambitiøs plan for udvikling af håndboldtalenter og breddeidræt i kommunen. Som en del af budgetforliget for 2024 er det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og fremadrettet til dette formål. Initiativet vil fokusere på to hovedspor: udvikling af et talentprojekt for piger i Fredericia Håndboldklub og et breddeprojekt for ungdomshåndbolden i kommunens øvrige håndboldforeninger.

Talentprojektet i FHK er inspireret af anbefalinger fra evalueringen af Fredericia Eliteidræts Team Danmark aftale. Evalueringen understreger behovet for en mere langsigtet og fokuseret strategi for talentudvikling, især i overgangen mellem U17, U19, og liga/divisionshold. FHK planlægger en omfattende opprioritering af pigehåndbold, herunder et fireårigt udviklingsprojekt, der sigter mod at fastholde og tiltrække talenter til Fredericia. Dette skridt vil bringe pigehåndbold på niveau med drengenes indsats, hvor FHK selv finansierer yderligere talentudvikling.

Breddeprojektet sigter mod at udvikle kvalitetsrige idrætsmiljøer for ungdommen i kommunens øvrige håndboldforeninger. Med fokus på sjov, socialt samvær, forbedring af færdigheder og fysisk form, vil projektet adressere det stigende frafald blandt unge i sporten. Målet er at holde flest mulige unge aktive i håndbold og gøre sporten mere attraktiv for en bredere gruppe af unge. Initiativet vil være et fælles ungdomsprojekt på tværs af foreningerne og vil inkludere innovative tilgange til idrætsmiljøerne, som fx dialog med unge, foreningsudvikling, og fællesskabsskabende aktiviteter

– Det er rigtig godt, at vi har sat en retning nu med budget 2024 med udmøntningen af midlerne til ungdomshåndbolden i Fredericia, og jeg er tilfreds med at støtte FHK’s talentprojekt, men også at vi har udviklet breddehåndbold i de øvrige klubber i Fredericia og kan sætte gang i det, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Peder Tind (V).

Tind slår fast, at det er vigtigt både at støtte flagskibet FHK, men også huske bredden, da de to ting hænger sammen.

– Det betyder meget, at vi kan støtte talentudviklingen, men også at vi får de øvrige klubber med, da bredden er afgørende, og det at Fredericia ikke er større end den er, og det kan være med til at understøtte håndboldklubberne i Fredericia. Så kan de se, hvordan de sammen kan udvikle de breddetilbud, der er i Fredericia, og det håber jeg, vi ser i den samarbejdsaftale, der ligger, når de taler sammen om, hvad den skal indeholde. Jeg har store forventninger og glæder mig over at støtte begge dele, forklarer Peder Tind.

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2024 til projektet, hvoraf 400.000 kr. vil gå til talentprojektet for piger og 100.000 kr. til ungdomsbreddehåndbolden i øvrige foreninger.