Frivilligheden er i det danske foreningsliv kommet under pres – især efter Coronaen gjorde sit indtog. Derfor er det også en konkret problemstilling, som de fredericianske foreninger må forholde sig til. Og her vil Fredericia Idrætsråd gerne støtte op.

Foranlediget af ønsker fra foreningerne, der deltog i Idrættens topmøde i 2022, vil temaet for topmødet i 2023 være frivillighed. For frivillige er en vigtig ressource i de danske idrætsforeninger, der hverken skal negligeres eller tages for givet. For undersøgelser viser, at rigtig mange danskere faktisk gerne vil have et frivilligt virke, men de kommer bare ikke af sig selv. På Idrættens topmøde vil der derfor være inspiration til, hvordan der kan arbejdes med frivillighed – både ift. rekruttering, motivering og uddannelse. Herudover vil der være et fokus på moderne frivillighed i en tid hvor lønnede ressourcer i højere grad prioriteres til at understøtte et frivilligt virke.

Idrættens topmøde finder sted lørdag den 28. januar kl. 9-13 i Fredericia Idrætscenter, hvor der udover oplæg om temaet også vil være tid til dialog og erfaringsudveksling. Håbet fra Fredericia Idrætsråd er, at der kommer så mange foreninger, som muligt, og at de enkelte foreninger tager så mange repræsentanter med som muligt, der kunne være interesseret i at få mere viden om frivillighed. Derfor er der stadig mulighed for at tilmelde sig på Fredericia Idrætsråds hjemmeside.

I forlængelse af topmødet den 28. januar vil Fredericia Idrætsråd sætte yderligere fokus på frivillighed ved en række workshops, som i løbet af foråret og efteråret 2023 vil blive afviklet forskellige steder i Fredericia Kommune. Her vil der i forlængelse af topmødets først være mulighed for at blive klogere på organisering af frivillighed, så man er klar til flere frivillige. Til den anden workshop kan man blive klogere på hvordan foreningen rekrutterer frivillige på bedste vis. Herefter vil den følgende workshop sætte et fokus på unges frivillige engagement. Slutteligt vil der være en workshop om motivering og anerkendelse af frivillige.

Tanken fra idrætsrådets side er, at man kan shoppe rundt i de forskellige workshops alt efter det behov, som måtte have i sin forening. Man behøver heller ikke at have været med til Idrættens topmøde for at kunne deltage. Til gengæld kan man gennemgående få megen god viden om et vigtigt emne for det fredericianske idrætsliv.