Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Fredericia Byråd

For 174. gang blev det militære udfald fra Fredericias fæstning mod den tyske besættelsesmagt mindet. Det var et klogt og modigt overraskelsesangreb, der efterlader os med en blanding af alvor og med en berettiget følelse af stolthed over datidens heltemod og offervilje. Slaget blev til en vigtig mindeværdig begivenhed i Danmarks- og Fredericias historie.

I et nutidigt perspektiv er der desværre fortsat meget at kæmpe for og kæmpe imod. Vi kan sammen være stolte over byens garnison og det øvrige beredskab der både historisk men også på jubilæumsdagen, leverede et mindeværdigt bidrag. Det hele holdes sammen af civilsamfundets vilje og offervilje til at være med og gøre det der i et moderne udtryk kaldes ”at gøre en forskel”. Det gør nemlig en meget stor forskel, at rigtig mange frivillige Fredericianere d. 5.-6. juli bakker op om vores indgroede DNA, hvor udfaldet og dets ofre mindes og sejren festligholdes gennem en stor folkefest.

Fredericia har ingen grund til at bøje nakken. Vores by er midt i en rivende udvikling der omfatter erhvervsudvikling, nye boligområder med Kanalbyen som en kommende diamant, hvis lige, nabobyerne skal kigge langt efter. Medens hurraråbene toner ud, er der også brug for fokus på nutidens og dagens Fredericia. Antallet af ældre medborgere stiger og det er godt. Men det er ikke godt, at Fredericia ikke har en vision og politik for at gøre Fredericia til et godt sted at blive gammel. Ældreområdet skal styrkes ved at gøre arbejdet attraktivt og til noget særligt, med en ordentlig løn og ansættelsesvilkår. Ældre skal leve i tryghed og tilbydes fællesskab og selskab, der beriger hverdagen og bekæmper ensomhed.

Antallet af rusmiddel- og medicinmisbrugere er højt i Fredericia og stigende. Selv på Folkeskolerne indtager børn rusmidler i form at ulovlige stimulerende stoffer der indtages med lærernes viden. Hvorfor har vi ikke en vision om at Antallet af rusmiddelmisbrugere skal halveres frem til 2030 og al indtagelse af stimuli på Folkeskolerne og gymnasierne skal standses. Det gøres ved en helhjertet indsats, der omfatter det sociale område, skoler, bomuligheder, hele sundhedsområdet og en knaldhård kurs overfor leverandørerne af receptpligtig medicin og narkotika. Den kamp vil Nye Borgerlige tage. De fikse og dyre påhit skal vige for udgifter til nødvendig kernevelfærd og borgernes trivsel.