Crossbridge Energy i Fredericia er blandt de bedste i verden til at producere grønnere brændstoffer. Verdens trejde beste og med ambitioner om at blive endnu bedre. Men det er både virksomheder og samfund, der skal spille sammen, når de bæredygtige mål skal nås, fortæller direktør Finn Schousboe fra Crossbridge Energy.

Crossbridge Energy i Fredericia fremstår som en frontløber i den globale bestræbelse på at producere mere bæredygtige brændstoffer. Med en placering som verdens tredje mest energieffektive raffinaderi og ambitioner om at klatre endnu højere op på rangstigen, understreger direktør Finn Schousboe vigtigheden af samarbejde mellem virksomheden og samfundet for at opnå bæredygtige mål. Schousboe påpeger, at succes ikke kun måles i CO2-emission, men også i den samlede ressourceindsats, og her kan Crossbridge Energy stolt fremvise imponerende resultater.

– I bund og grund handler det om at levere den serviceydelse, vi som samfund har behov for med den lavest mulige ressourceindsats. I dag har vi behov for enkelte måder at måle det på, og i dag måler man på CO2-emission. Hvis vi ser på os selv som produktionsenhed, så er vi mål til at være verdens tredje mest energieffektive raffinaderi. Det er selvfølgelig noget, vi er stolte af, når det kan måles, at den ressourceindsats, det kræver har været mindre, siger direktør for Crossbridge Energy, Finn Schousboe.

Virksomhedens tilgang til grønne brændstoffer omfatter ikke kun produktionsprocessen, hvor de sigter efter at minimere ressourceforbruget, men også slutproduktets indvirkning på miljøet. Direktøren erkender, at forbrugerne, uden at gå på kompromis med levestandarden, søger efter bæredygtige alternativer, og det er her, Crossbridge Energys rolle bliver afgørende.

– Der er flere hundrede raffinaderier i verden, og når man er nummer tre, så betyder det, at man både i sin produktionsproces, altså den energi man bruger på at adskille produkterne; destillerer dem, forbedre dem og forædle dem, gør det bedre ved at bruge mindst muligt ressourcer pr. enhed. Det er det ene aspekt af at lave grønne brændsler, fortæller direktøren og uddyber:

– Det andet aspekt er når kunden forbruger brændslet, at produktet så er lavet på grøn produktion, og dermed belaster naturen mindre, fordi problematikken er, at du og jeg som privatpersoner, vi har ikke tænkt os at gå på kompromis med vores levestandard. Jeg har ikke hørt om nogen, der vil det. Jeg har hørt, at nogen vil reducere det lidt, men de vil ikke ophøre med at bruge det, hvilket også vil være at gå tilbage til stenalderen. Vi er dog forpligtet som virksomhed og du og jeg som det omgivende samfund til at vælge alternativer, der er grønnere.

Med en lang historik som en af verdens førende inden for energieffektivitet, står Crossbridge Energy på tærsklen til en ny æra. Direktør Finn Schousboe reflekterer over et årti med konsekvent topplacering og deler sin optimisme om, at virksomheden ikke bare vil fastholde sin position som nummer tre, men også er klar til at tage skridtet op og blive nummer to. Mens de forbereder sig på at modtage resultaterne fra den seneste globale benchmarking, understreger Schousboe den dobbelte udfordring i kampen mod klimaforandringer: at reducere både virksomhedens og kundernes carbonaftryk. For Crossbridge Energy handler det om mere end blot konkurrence – det handler om at skabe en bæredygtig fremtid på alle fronter.

– Vi har i rigtig mange år været i top fem. Jeg har været med i 12 år, og i den tid har vi været nummer tre i verden. Min fornemmelse er, at vi banker på til nummer 2. Vi kører hvert andet år en benchmark på globalt plan. Resultaterne heraf får vi i løbet af efteråret, og der er ingen tvivl om, at selvom man er verdens tredje bedste, så kan man godt blive verdens anden bedste. Men igen er det vigtigt for at kommunikere, at der er to ben; vores egen emission og den kunden står for, og vi skal vinde på begge fronter. Det er vigtigt at sige.

Schousboe fremhæver også nødvendigheden af at samfundet finder bæredygtige transportløsninger, herunder elbiler og alternativer til flydende energi, der er “ægte bæredygtige” eller cirkulært bæredygtige. Han afslutter med en vision om en gradvis overgang fra et sort til et grønt energisystem, en “hybridperiode”, hvor Fredericia allerede er godt på vej. Crossbridge Energy’s grønne rejse er ikke kun en indsats for virksomhedens fremtid, men også et vitalt skridt for samfundet i den brede bæredygtighedsbevægelse.

– Det vigtigste slag er ude i samfundet. Det, at samfundet kan transportere sig bæredygtigt. Det kan være med elbiler, det er ikke vores metier eller det kan være de steder, hvor elbilerne ikke slår til, der hvor der er et forbrændingsmotorbehov. Vi er tilbage til det med, hvad samfundet har brug for. Samfundet har brug for flydende energi. I den forbindelse skal vi som virksomhed og samfund finde en måde at finde den flydende energi på, der kan være ægte bæredygtig. Nogen bruger også ordet grøn i det daglige, jeg bruger det med bæredygtigt, når det virkelig er cirkulært bæredygtigt, siger Finn Schousboe og slutter:

– Der er ingen tvivl om, at det vi er vidne til er en rejse, hvor vi skal forestille os et sort energisystem og et grønt energisystem. Det er ikke en binær transformation fra: “i dag var jeg sort, i morgen er sort og så er jeg grøn.” Det bliver derimod en glidende overgang på en periode på forhåbentlig få år. Internt kalder vi det for en hybridperiode, altså den periode hvor man stille og roligt blander mere og mere grønt i det sorte, og der er Fredericia rigtig godt i gang med den rejse.