Venstres byrådsmedlem, Niels Martin Vind, flyttede for 12,5 år siden tilbage til Fredericia. Et valg, hvor han skulle overbevise sin hustru om Fredericia kontra Islands Brygge. Det lykkedes, og han glæder sig over, hvor meget der er sket i Fredericia i alle de år.

Det går godt i Fredericia, og mange vælger at bosætte sig i byen. Det glæder byrådsmedlem Niels Martin Vind. Men det var noget af et valg, han skulle argumentere for, da han skulle overtale sin hustru.

– Jeg ser positivt på befolkningstilvæksten i Fredericia, både fordi data viser, at det går fremad og fordi min egen oplevelse, da jeg for 12,5 år siden flyttede hjem til Fredericia Kommune, så skulle jeg da overtale min hustru til at bo her kontra Islands Brygge, men det er jo sindssygt, hvad der er sket i Fredericia på de her 12,5 år. I forhold til Østerstrand, bymidten, Kanalbyen og landsbyerne har stadig massevis af lokal gejst også, så der er mange ting, der taler for, at vi er rigtig godt på vej i Fredericia, siger Niels Martin Vind.

Han har også flere bud på, hvad Fredericia skal kunne i fremtiden, og så er han ikke bange for, at de unge rejser ud, bare de finder Fredericia interessant at vende hjem til.

– Vi skal blive ved med at have en attraktiv bymidte, derfor er det vigtigt, at vi får lavet den rigtige strategi snart. Det har I hørt mig sige før. Der skal sættes strøm til den proces. Det er vigtigt med en attraktiv bymidte, især når det kommer til at være attraktiv for de unge. Jeg hører også til den gruppe, der ikke er så nervøs for, at unge rejser ud af byen for at tage en uddannelse. Vi skal bare være så lækre og kunne tiltrække dem til vores kommune, så de får lyst til at komme tilbage senere og bosætte sig. Jeg er ikke en politiker, der siger, at man skal bo i Fredericia hele sit liv, men vi skal være en stor potentiel mulighed, når de skal bosætte sig senere i livet.

Venstre startede bosætningsprocessen med sin 365 grader strategi, mener Niels Martin Vind, der samtidig er glad for, at byrådet bakker op.

– Vores vision er god i forhold til bæredygtighed og udviklingen generelt er noget hele byrådet står bag, så jeg tror ikke, at mine mærkesager her er specielt partipolitiske. Det er godt nok Venstre, der stadig med et fokus på bosætning med titlen 365 grader, men når hele byrådet er med på at nedsætte et Bosætnings- og Turismeudvalg med Susanne i spidsen, så er der opbakning til vores ideer, forklarer venstrepolitikeren.

Lokale mæglere skal hjælpe

Det er også vigtigt, at vi har hele byen med, også landsbyerne. Derfor er Vind glad for, at der er opbakning til at bruge de lokale ejendomsmæglere til at hjælpe med at få gang i salget af de byggegrunde, som Fredericia Kommune har købt og overtaget på Fjord Alleén.

– Venstre havde et meget specifikt ønske med til budgetforhandlingerne i år, som heldigvis blev modtaget godt af de andre partier i budgettet, og det er, at vi bruger ejendomsmæglerne til at få gang i salget på Fjord Allé i Bøgeskov. Jeg ved, at der er opbakning til det – også fra Susanne Eilersen, selvom hun ikke er med i budgettet. Men det var et af mine ønsker til budgettet, at vi fik det med, fordi det er vigtigt, at vi tænker bosætning andre steder end i midtbyen, men også får landsbyerne med, siger Vind og uddyber:

– For seks måneder siden havde vi på min foranledning et møde med alle ejendomsmæglerne om, hvordan det går i Fredericia. Der var mange gode ideer til, hvordan vi kan øge bosætningen i byen. Her lyttede alle fra udvalget med. Det var tydeligt at høre på ejendomsmæglerne, at de kan hjælpe os med noget, vi ikke selv kan. Noget de er gode til; droner gennem og over huse, oversigtsbilleder over grundenes placering i forhold til cykelstier og strand. Derfor jeg er glad for, at det er blevet aftalt i budgetforliget, at de skal arbejde med det nu.

Man gør allerede meget for landsbyerne, og den prioritering skal fortsætte, mener Venstre, der glæder sig til både en ny bosætningsstrategi og en midtbystrategi. I sidste ende tror Niels Martin Vind også på, at Fredericia kan tiltrække mange borgere ved den gode fortælling, og den starter hos os selv.

– Der kommer en bosætningsstrategi nu, som vi arbejder fælles om i byrådet. Her skal vi skabe en fortælling om byen, men i virkeligheden handler det også om, at vi skal være tiltrækkende i vores udtryk. Det er blevet sindssygt flot på Østerstrand og landsbyerne er også pæne. Eksempelvis fjernede man nogle af de gamle grimme huse i Pjedsted, man fik et landsbytorv og i Herslev fik man sidste år gjort Knudsens Gård til en landsbyplads. Der sker noget i Fredericia, og så tror jeg i øvrigt på, at det er de historier, vi fortæller videre til vores venner og familier, når vi er glade for at bo her, at vi ser det største brandingargument. Jeg tror på den gode fortælling, og det tip virker bedre end en stor annoncekampagne, siger Niels Martin Vind.

Når politikeren bliver spurgt om fremtiden og det antal, han gerne ser flytte til byen, så er det ikke antallet, der betyder noget. Det er den gode historie, at byens borgere oplever byen som lækker og det, at byen kan tiltrække borgerne.

– Jeg vil have, at vi bliver ved med at gå fremad, og den positive tendens skal fortsætte. Vi har i rigtig mange måneder haft en positiv befolkningstilvækst, og det er målet for mig, men hvor mange der skal flytte hertil, det har jeg ikke et mål for. Det er vigtigt, at bosætningen sker stille og roligt. Det skal ikke eksplodere, vi skal kunne følge med. Kommune og by skal være dejlig at bo i for os der bor her, og så skal de gode historier spredes. Det tror jeg også på er det, der skal til, når folk skal vælge mellem byerne, slutter Niels Martin Vind fra byrådet.