Søndag blev Karen Frendø Ebbesen indsat som sognepræst ved Hannerup Kirke. Officielt starter hun den første juli, og har for nyligt forladt sin stilling i Tommerup-Broholm pastorat på Fyn. Karen ser frem til at tjene i det kirkelige miljø i Hannerup, hvor hun tidligere har arbejdet som vikar i 2017.

Frendø Ebbesen kommer med en stor passion for at gøre folkekirken relevant og tilgængelig for alle. Hun glæder sig meget til at blive en del af Hannerup Kirkes fællesskab, og til at arbejde sammen med frivillige, medarbejdere og præstekolleger.

– Det er vigtigt, at dørtrinnet til kirken ikke er så højt, at man snubler over det. Det er vigtigt, at kirken ikke kun er for de få. Den er for alle. Som Grundtvig skrev i en salme, så er kirken bygget af levende sten. Og jeg håber, at alle i Hannerup sogn må opleve, at Hannerup Kirke er deres kirke, og at kirken må være en del af dagligdagen. Et sted, hvor man kan finde ro og fred efter arbejde, hvor man kan være en del af et fællesskab, eller et sted hvor man kan fordybe sig i eller udfordre sin tro, siger Karen.

Opvokset på Mors, var Ebbesen omgivet af et aktivt kirkeliv, og hun fortsatte med at engagere sig i kirkens arbejde under hendes studietid. Hun deltog i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse, sad i menighedsrådet, sang i kirkekor og arbejdede som frivillig på et kloster i Skotland.

Ebbesen bringer også international erfaring til Hannerup Kirke, idet hun har deltaget i Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Busan, Sydkorea. Hun ser arbejdet på tværs af sognegrænser og kirkeskel som en essentiel del af kirkens væsen.

– Det er en vigtig pointe i min forståelse af kirkens væsen, at kirken går på tværs og over grænser. Derfor er arbejdet på tværs af sognegrænser og på tværs af kirkeskel også en helt essentiel del af kirkens væsen. Vi kan lære så meget af hinanden. For eksempel er jeg meget optaget af den udvikling, der finder sted inden for salmesang og gudstjenesteudvikling, både i folkekirken og i andre kirkesamfund herhjemme og i udlandet. Det er vigtigt, at menigheden er deltagere, og ikke bare tilskuere i gudstjenestefejringen, og at forskellige mennesker oplever sig repræsenteret i den måde, vi fejrer gudstjeneste på, siger hun.

Når det kommer til salmesang og gudstjenesteudvikling, ser hun en naturlig blanding af nyt og gammelt.

– Nogle salmer klinger vidunderligt smukt på melodier, som går hundreder af år tilbage. Men en salme må også gerne være jazzet. For mig er det naturligt at blande nyt og gammelt, også i gudstjenestefejringen. Det er vigtigt, at også de tusindårige tekster bliver læst i et sprog, vi kan forstå. For det er vigtigt, at gudstjenesterne er relevante for mennesker i dag. For i kirken kan man blive udfordret og engageret i verden omkring og i sit eget liv og tro på en anden måde, end man kan ved at gå en tur i skoven søndag formiddag, siger den nye sognepræst.

Hun mener, at det er vigtigt, at gudstjenesterne er relevante for mennesker i dag, og at forskellige mennesker oplever sig repræsenteret i den måde, vi fejrer gudstjeneste på.

Ebbesens tilgang til præstegerningen er, at kirken skal være et sted, hvor man oplever at være velkommen og hører til. Hun ønsker, at kirken kan være et sted, hvor man kan finde ro og fred efter arbejde, være en del af et fællesskab, eller et sted, hvor man kan fordybe sig i eller udfordre sin tro.

– Det er fantastisk at blive mødt med den tillid, man bliver mødt med som præst. Det er en stor ære, når mennesker fortæller om deres glæder og sorger, når der er noget vigtigt på spil i livet, eller man står ved en skillevej, og på den måde være medvandrer i menneskers liv og tro. Og så er det også min opgave som præst at kunne åbne gardinet lidt til himlen – at turde vise en vej eksempelvis for, hvordan man kan bede en bøn helt enkelt om det, der ligger én på hjerte, at lyse velsignelsen eller turde tale om en guddommelig virkelighed, også lige midt i vores daglige liv med hinanden, siger Karen Frendø Ebbesen.

Hun håber at kunne bidrage til dette fællesskab i Hannerup og glæder sig til at påtage sig rollen som sognepræst ved Hannerup Kirke.