Det er under denne massive omvæltning, at Fredericias Gamle Banegård indleder et nyt kapitel i sin historie. Det er ikke en hvilken som helst omdannelse; bygningen, der en gang summede af rejsende, postkontor og telegrafstation og senest husede kontorer, omformes nu til luksuriøse herskabslejligheder.

Fredericia er en by med en rig historie, og det er især tydeligt i dens jernbanestationer. Den første jernbanestrækning kom til Fredericia den 1. november 1866, der forbinder byen til Vamdrup ved den nye dansk-tyske grænse. Kort efter, den 4. oktober 1868, åbnede også jernbanestrækningen fra Fredericia til Aarhus, hvilket etablerede forbindelsen mellem jernbanestrækningerne i det sydlige og nordlige Jylland.

Den oprindelige banegård ved Oldenborggade blev først opført som et beskedent træhus i 1866, men blev i 1869 erstattet af den nuværende røde murstensbygning. Arkitekten bag denne bygning var ingen ringere end N.P.C. Holsøe, som også designet flere andre stationsbygninger på den jyske bane.

Fredericia blev udvalgt af militæret som knudepunkt for den østjyske togtrafik. Fra 1866 og de følgende år blev strækningerne Århus-Fredericia og Vamdrup-Kolding-Fredericia-Vejle åbnet. Sporene fra Vejle og Kolding mødtes vest for Oldenborgs Bastion og blev ført gennem en snæver gennemskæring af volden, hvilket symboliserer banens og byens tætte forbindelse.

Fredericia Banegård var en sækstation, hvilket betød, at togene kørte samme vej ud og ind af banegården. Lokomotiverne blev frakoblet og vendt på en drejeskive for derefter at blive tilkoblet en togstamme i den modsatte ende. Oprindelig var sporene og perronen overdækket af en stor hal. Bygningen husede også både et postkontor og en telegrafstation, idet Fredericia også blev knudepunkt for et internationalt net af telegraflinjer.

Efter jernbanens ankomst til Fredericia blev der opført tre færgelejer til transport af godsvogne over Lillebælt til Strib. Færgerne begyndte også at transportere biler over bæltet fra 1920’erne og indtil indvielsen af Lillebæltsbroen i 1935.

Den nuværende Fredericia station blev anlagt samtidig med den gamle Lillebæltsbro, og begge blev indviet den 14. maj 1935. Den Gamle Banegård blev efterfølgende brugt som kontorlokale, indtil det blev købt af Bo-To Ejendomme ApS for nogle år siden.

Denne transition har ikke været uden udfordringer. En stor brand i januar 2022 betød, at mange af bygningens elementer måtte genopbygges. Men trods dette uforudsete tilbageslag, har ejendomsudviklerne Bo-To Ejendomme ApS, bevaret optimismen. Hvis alt går efter planen, forventes de 26 herskabslejligheder at stå klare til indflytning ved juletid i 2023, dermed givende nyt liv til en værdifuld del af Fredericias historie.