Realdania By & Byg har i et nyt byggeri eksperimenteret med, hvordan samarbejde og digitalisering kan gøre byggeprocessen mere effektiv. Ressourcebevidsthed i bred forstand er kernen i projektet “MiniCO2 Etagehus DIGITAL”, og blandt virkemidlerne har været en usædvanlig tidlig involvering af entreprenøren og et fælles digitalt ”produktionsgrundlag”.

Den femetages rødstensejendom på et gadehjørne i Fredericia gør ikke umiddelbart meget væsen af sig. Men projektteamet bag det nybyggede ”MiniCO2 Etagehus DIGITAL” har gjort en dyd ud af at gennemføre en anderledes byggeproces, der bryder med udbredte vaner i byggebranchen.

– Undersøgelser har vist, at omkring 10 % af byggeriet går til spilde pga. fejl og mangler i processen, og at op mod 30 % af tiden på byggepladser er uproduktiv, fordi den går med venten eller fravær. Al det spild af både materialer og tid har en høj pris, både økonomisk og i forhold til klima og miljø. Det er de udfordringer, som vi prøver at tage livtag med ved at eksperimentere med en mere effektiv byggeproces. Det handler om ressourcebevidsthed i bredeste forstand, siger projektchef Peter Fangel Poulsen fra Realdania By & Byg.
Samarbejde og digitalisering er gået hånd i hånd i projektets metode, hvor udvikling og brug af fælles digitale planlægningsværktøjer har betydet, at selve byggeprocessen er forløbet smidigere, end det ofte ses. Hvor et gængs byggeprojekt først bestilles af en bygherre og designes af en rådgiver, som herefter bestiller en entreprenør til at sørge for, at huset bygges, er det langt hen ad vejen anderledes med MiniCO2 Etagehus DIGITAL.

Entreprenøren med i planlægningen

– Her har bygherre, rådgivere og entreprenør siddet sammen rundt om bordet fra starten. Entreprenøren, som normalt først kommer ind i billedet, når man har et færdigt projekt til udførelse, har dermed kunnet bidrage med vigtig viden om bygbarhed, der har kvalificeret bygningsdesignet og hele projektet, samtidig med at entreprenøren har fået indgående forståelse for og stort ejerskab til projektet fra starten, fortæller Peter Fangel Poulsen.
Projektteamet, som har bestået af Vilhelm Lauritzen Arkitekter som totalrådgiver i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, MT Højgaard Danmark som hovedentreprenør og HD Lab som rådgiver på den digitale del af projektet, har fra et tidligt tidspunkt udvalgt projektets it-værktøjer. Med afsæt i disse værktøjer er hele byggeprojektet planlagt i detaljer ved, at parterne i fællesskab har sammensat og løbende forfinet et såkaldt digitalt produktionsgrundlag, der har fungeret som en ”kogebog” for byggeriet.
Produktionsgrundlaget har bl.a. rummet en komplet 3D-model af byggeriet, udførelsesbeskrivelser, komplette materialeopgørelser, byggetakt m.m., så man efter endt planlægning groft sagt bare kunne gå i gang med at bygge. Dermed har der været en høj grad af entydighed omkring projektet, og en del fejl er opdaget i planlægningsfasen i stedet for først i byggefasen.

Hurtigere og billigere byggeproces

Målsætningerne for den særlige samarbejdsmodel har været forkortet byggetid, færre uforudsete udgifter, minimering af fejl, mangler og materialespild samt reduceret CO2-udledning.

– Huset er bygget to måneder hurtigere end forventet ved projektets start, 8 % under budget og med blot 1,2 % uforudsete udgifter. Dertil kommer en CO2-besparelse fra selve byggefasen, svarende til en 12 % reduktion i projektets samlede LCA, når materialespild og transport til og fra byggepladsen medregnes og forholdes til grænseværdierne i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, fortæller Peter Fangel Poulsen og fortsætter:

– Ved at undgå omarbejde både i byggeprocessen og efterfølgende har vi nedbragt materialespildet til 4,7 %, altså lidt over en halvering af det anslåede generelle spild i byggeriet, og som en meget væsentlig og usædvanlig gevinst ved projektet, er huset afleveret 100 % mangelfrit. Her viser projektet, at samarbejde og digitalisering kan hjælpe med at bygge mere ressourcebevidst og mere rigtigt første gang.

Skalering af erfaringerne

Når det er lykkedes at gøre selve byggeprocessen mere effektiv end normalt, skyldes det således, at de involverede har lagt mange kræfter i den særligt grundige planlægningsproces.

– Den tid, som bruges i planlægningsfasen, skal naturligvis holdes op mod effektiviseringsgevinsterne i byggefasen, og her er projektteamets parter enige om, at potentialet i arbejdsformen er både synlig og eftervist, og det gælder særligt, når modellen skaleres op til større byggerier, at potentialet viser sig for både miljøet og økonomien, forklarer Peter Fangel Poulsen.
Interesserede kan høre mere om projektet MiniCO2 Etagehus DIGITAL, når Realdania By & Byg inviterer til erhvervsarrangementet mandag den 10. juni kl. 13.00 til 15.00 i BLOX i København. Her kan man høre både bygherre, rådgivere og entreprenør fortælle om erfaringerne. Man kan orientere sig om arrangementet på www.realdaniabyogbygklubben.dk/byggeri.

FAKTA: MiniCO2 Etagehusene

Realdania By & Byg opfører i disse år fem bygninger side om side i Kongensstræde i Kanalbyen i Fredericia. Ud fra hver sit fokus skal byggerierne belyse, hvordan man kan nedbringe ressourceforbrug og CO2-udledning i etagebyggeri.

Tre af byggerierne opføres som monomaterielle huse med sigte på at udlede mindst mulig CO2 ved maksimal anvendelse af hvert sit gængse byggemateriale. Andre to byggerier afprøver, hvordan man gennem forskellige måder at tilrettelægge og udføre byggeprocessen på kan minimere CO2-udledning og ressourceforbrug i det hele taget.

Overordnet set skal resultater fra de fem byggerier sammenlignes på tværs i én stor komparativ undersøgelse og på den måde bidrage med praksisviden, der kan supplere forskning på området.

De fem huse er:
MiniCO2 Etagehus DIGITAL – opført
MiniCO2 Etagehus TRÆ – opført
MiniCO2 Etagehus TEGL – under opførelse
MiniCO2 Etagehus PRÆFAB – under planlægning
MiniCO2 Etagehus BETON – under planlægning