Nye Borgerliges Karsten Byrgesen har været ude med kritik omkring havneudvidelsen i Fredericia. Nu uddyber han kritikken og slår fast, at det ikke er selve udvidelsen han kritiserer, men miljøvurderingsrapporten, som han finder mangelfuld.

En havneudvidelse er på vej i Fredericia, og det er med en stor del af byrådets opbakning. Faktisk er alle partierne enige om, at havneudvidelsen er en god idé, men for Nye Borgerlige er der et stort aber dabei. Nye Borgerliges medlem i Fredericia Byråd, Karsten Byrgesen, kritiserer firmaet Swecos miljøvurderingsrapport.

– Man burde finde nogle uafhængige, der kan lave en prøvning af hele miljøvurderingsrapporten, der undlader at stille skarp på vigtige ting. De taler om forureninger på havbunden. Det er nu taget ud af rapporten. Det er en katastrofe. Man ødelægger bunden i så lang tid fremover. Man skal lave et hul i havbunden på størrelse med MesseC, siger Byrgesen.

Fra ADP’s side har man forsøgt med en åben proces, og i samarbejde med Fredericia Kommune var der et borgermøde omkring havneudvidelsen i december. Det mener Karsten Byrgesen ikke var godt nok.

– Man har ikke lavet en inddragende proces med hverken politikerne eller borgerne. Inden man satte første pen på papiret, burde man have lavet en høringsfase, hvor man kunne drøfte alt muligt som at ligge lystbådehavnen hen mod Gammel Havn, og lave et ekstra stykke fra Kanalbyen ud til, hvor industrien er. Det har man ikke taget med, og det er trist at blive præsenteret for sådan en løsning. Jeg ser en færdig plan, der var lavet på forhånd. Vi har ikke været kritiske, fortæller han.

Karsten Byrgesen. Arkivfoto.

Selvom Karsten Byrgesen er kritisk omkring flere aspekter i sagen, så slår han dog fast, at han er for en havneudvidelse på det overordnede plan.

– Jeg kan se, at havnen har en stor betydning for Fredericia Kommune. Vi er i et transportcentrum, og jeg er for en gennemgående renovering af havnen. Jeg er skuffet over processen, der ikke har været til stede. Vi fik en plan, der var færdig, svarer Byrgesen på spørgsmålet, om han er for eller imod en havneudvidelse.

Langt de fleste partier i byrådet har siden foråret 2022 været til møde med ADP for at høre om havneudvidelsen i detalje. Det har Nye Borgerlige ikke været, og det er der en særlig grund til.

– Jeg kender projektet ud og ind, så jeg ville ikke få noget ud af det. Jeg har siddet til tre møder i Teknik-udvalget, hvor Sweco-folk har siddet med, og fortalt om miljøvurderingsrapporten. Jeg er ikke i clinch med havneudvidelsen, så jeg behøver ikke mødes med ADP om det, men det er miljøvurderingsrapporten, der er fyldt med huller, som jeg er efter, slutter Karsten Byrgesen.