Efter lange og hårde forhandlinger er der lørdag landet et toårigt overenskomstforlig på det kommunale område. Aftalen sikrer kommunalt ansatte en mærkbar reallønsfremgang i de kommende år. Det siger Mona Striib, FOA.

Forbundsformanden for FOA, der også var lønmodtagernes topforhandler på det kommunale forlig, glæder sig over, at pengene bliver flere for FOAs medlemmer.

– Vi landede et godt forlig. Jeg er blandt andet tilfreds, fordi FOAs medlemmer nu vil opleve, at deres løn bliver mere værd, og at de får flere penge mellem hænderne. Det er desuden et forlig, der udover løn, indeholder en række gode tiltag på vigtige områder som arbejdsmiljø, barsel, kompetenceudvikling, natarbejde og styrkelse af den danske model, siger Mona Striib.

Den samlede økonomiske ramme for den nye aftale er på 8,8 procent over to år. Rammen blev denne gang fastlåst af statens forlig, der landede i søndags.

De generelle lønstigninger ligger i perioden på 6,5 procent inklusive den såkaldte reguleringsordning. Et gennemsnitligt FOA-medlem kan som følge af overenskomstforliget forvente en samlet månedlig lønstigning på cirka 2.200 kroner før skat i overenskomstperioden.

Derudover sikrer forliget yderligere 2 procent til såkaldte organisationspuljer, som de enkelte faggrupper nu kan forhandle om til forskellige formål. Det konverteres til løn, hvis der ikke kan opnås aftale om andet, så det dermed lægges ovenpå de 6,5 procent.

– Vi har aftalt en ekstra forhandling mod slutningen af overenskomstperioden – en ultimoforhandling. Aftalen er indgået for at indhente det lønefterslæb, vi har, så vi ikke tager det med ind i OK26-forhandlingerne, siger Mona Striib.

Hun glæder sig over, at man fra 2025 er enige om at anvende et nyt lønindeks for at opgøre lønnen for offentlige faggrupper. Forbundsformanden forventer, at det vil smitte positivt af på FOA-medlemmernes løn.  

Med aftalen sikres også et økonomisk løft til de faggrupper, der får de laveste lønninger – nemlig løntrinnene 11-14.

– Det er en af de ting, FOA har kæmpet stædigt for. På den store klinge handler det om fællesskabets solidaritet med de grupper, der får de laveste lønninger. For det enkelte FOA-medlem og andre, der vil få glæde af puljen, så handler det her om, at de fortjener et løft opad, siger Mona Striib.

Aftalen, der gælder for alle kommunalt ansatte medarbejdere, rummer tiltag, der styrker den danske model. Dels ved at styrke muligheden for dækning af tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Dels ved at tillidsrepræsentanten gives mulighed for at møde nyansatte kollegaer i arbejdstiden. 

– Inspireret af statens forlig rummer aftalen også en ny model for opsparing af frihed, hvor man får mulighed for at gemme frihed til senere brug kombineret med, at vi i perioden skal udvikle en egentlig fritvalgsmodel. Det er et lille nybrud, siger Mona Striib.

Oveni overenskomstforliget kommer for en række faggruppers vedkommende værdien af den trepartsaftale, der blev indgået i efteråret.

– Der er enighed omkring rammerne for udmøntning af trepartsmidlerne, der enten konverteres til ekstra løn eller arbejdstidstillæg. Udmøntningen sker ved forhandlingerne af faggruppernes overenskomster, som følger nu, så det kan vi snart fortælle mere om, siger Mona Striib.

På det kommunale område er næste skridt FOAs egne forhandlinger, hvor kravene fra de fire sektorer er på bordet. Dernæst skal de nye overenskomstaftaler sendes til UR-afstemning hos alle medlemmer.