https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Fra mandag aften d. 18. december omkring midnat og frem til omkring kl. 19.00 tirsdag d. 19. december vil Crossbridge Energy Raffinaderiets flare forventeligt være større end normalt.

Det sker på grund af opfølgende forebyggende vedligeholdelsesarbejde på en kompressor. Derved må et par anlæg køres en smule anderledes end normalt i en kortere periode, hvorfor en højere flamme vil kunne ses fra afstand.

Crossbridge Energy Raffinaderiet producerer 35 procent af det danske forbrug af flydende brændstoffer. Overskudsvarme fra denne produktion opsamles og udnyttes som fjernvarme, som sendes ud til fjernvarmeværker og dermed radiatorer i boliger i hele Trekantområdet. Raffinaderiet er Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug. Dette sker i stedet for at bortkøle energien op i luften og gør det muligt for fjernvarmeselskaberne ikke at skulle producere denne mængde varme på anden vis, men altså at udnytte energi, der alligevel er til rådighed.

Virksomheden beskæftiger ca. 270 medarbejdere og får på daglig hjælp af ca. 100 underleverandører.

Crossbridge Energy Raffinaderiet har netop taget skridtet op som verdens næstmest energieffektive raffinaderi – og er nummer 1 i Europa.