FC Fredericia har på en ekstraordinær generalforsamling den 1. september 2023 fået generalforsamlingens accept på at forhøje anpartskapitalen med minimum 2.0 mio. kr. og maksimalt 5.0 mio. kr. Det skriver FC Fredericia i en pressemeddelelse.

– Det er med stor tilfredshed at bestyrelsen kan konstatere, at det er lykkedes at forøge anpartskapitalen med 3.0 mio. kr., og dermed sikre at FC Fredericia økonomisk står godt rustet til de stigende sportslige og organisatoriske krav i NordicBet Ligaen. Kapitalforhøjelsen er gennemført af en kreds på fem i forvejen eksisterende anpartshavere.

– Det blev ligeledes besluttet på samme generalforsamling, at Thorstein Andreasen på vegne af Monjasa indtræder i FC Fredericias bestyrelse. Det er med stor glæde, at Monjasa også udvider deres engagement i FC Fredericia på bestyrelsesniveau.

– Hans Henrik Davidsen har efter mange års deltagelse i bestyrelsen i FC Fredericia ønsket at fratræde bestyrelsen. Vi takker Hans Henrik for en gennem mange år dedikeret indsats for klubben og altid positive tilgang til tingene. Hans Henrik fortsætter i det sportslige udvalg, lyder det i pressemeddelelsen.