Med snuden i sporet og styr på driften havde EWII et godt år i 2023 og opnåede et overskud efter skat på 426 millioner kroner. Et år med fart på forretningen, der har givet energikoncernen det næstbedste resultat til dato.

– 2023 var et godt år for EWII Koncernen, og vi er tilfredse med resultatet, som især viser, at vi har haft godt styr på vores drift. Vi har fået etableret en række systemer og processer – og det har givet god kontrol i forretningen, hvor vi står stærkt i vores infrastrukturforretning og har vind i sejlene kommercielt, siger Lars Bonderup Bjørn, administrerende direktør i EWII Koncernen.

EWII Koncernen fik i 2023 et samlet overskud efter skat på 426 millioner kroner, hvilket kun er set højere i rekordåret 2019. Det positive resultat bygger især på god stabilitet i de etablerede dele af koncernens forretningsområder. Det til trods for, at det var et år, der var påvirket af energikrise og klimaforandringer, hvor blandt andet stormfloden i oktober ramte hårdt.   

– Under energikrisen valgte vi at gå mod strømmen og fortsat tilbyde fastpriskontrakter til de kunder, der ønskede at sikre sig. Vi imødekom kundernes behov, og lykkedes samtidig med at risikoafdække de sidste kvartalskontrakter med fast pris med succes, siger Lars Bonderup Bjørn.   

EWII Koncernens arbejde med at udrulle fibernet til alle borgere i Trekantområdet nærmede sig ved udgangen af 2023 sin afslutning. Et projekt, hvor koncernen også har valgt at betragte fibernet som en værdiskabende forsyningspligtig ydelse. I en lang årrække har udrulningen af fibernet påvirket koncernens samlede resultat negativt.

– I 2023 fik EWII Fibernet et overskud, der primært skyldes, at en nedskrivning fra 2012 har måttet tilbageføres med en positiv påvirkning af resultatet på 139 millioner kroner. Det sker på grund af en høj tilslut­ningsgrad og udsigt til, at fibernettet i nær fremtid vil generere positive pengestrømme, siger Lars Bonderup Bjørn.

Lars Bonderup Bjørn. Foto: PR

Forretning i fart

Elektrificering og grøn omstilling har sat sit præg på EWII Koncernen det seneste år, hvor det har resulteret i god fart i forretningsområder med udbygning af elnet og fjernvarme og ikke mindst opsætningen af ladestandere til elbiler på tværs af landet.

– På ladeområdet er vores netværk af offentligt tilgængelige ladestandere vokset hurtigt, især styrket af at vi i løbet af året vandt adskillige kommunale udbud. Sidst på året åbnede vi Danmarks måske flotteste lynladestation i Københavns Lufthavn – et projekt, som også cementerer et stærkt partnerskab mellem EWII og lufthavnen, siger Lars Bonderup Bjørn.

2023 blev også året, hvor EWII lancerede et stort sats på batteriområdet. Koncernen er i færd med at etablere en kapacitet på 47MW/63MWh via batterianlæg både Øst og Vest for Storebælt – blandt andet er Dan­marks hidtil største batteri under opførelse på Born­holm, og illustrerer koncernens engagement i den grønne omstilling.

Udvidede landkortet

EWII er hjemmehørende i Trekantområdet. I løbet af 2023 blev koncernens landkort dog udvidet i både ind- og udland. I marts overtog EWII den forskningsbaserede virksomhed FlexShape, der har base i Kolding og Litauen, og med etablering af et kontor i Lyngby er energikoncernen nu repræsenteret i Kolding, Rønne, Aalborg, Odense, København, Vejle og Vilnius.

Forretningsmæssigt har EWII også udvidet geografisk og er nationalt til stede med alle sine kommercielle forretninger. I 2023 var det bredbåndsforretningen, der blev til en landsdækkende internetudbyder og dermed tilgængelig for kunder i hele landet.  

I 2024 forventer EWII at fortsætte med at levere innovative grønne løsninger og bæredygtig vækst på tværs af sine forretningsområder. Koncernens nok vigtigste bidrag i disse år er det perspektiv, der hedder sektorkobling.

– Vi er ikke alene engageret i løsningen af klimaproblemer, men også i hele miljøsiden, hvor især vores vandfor­retning mærker konsekvenserne af tidligere tiders forureninger. Vi står med spørgsmålet, om vi fremover skal indstille os på at rense grundvandet – og ikke kun beskytte det – for at have nok grundvand af drikkevandskvalitet til rådighed, siger Lars Bonderup Bjørn.

I 2024 indleder koncernen byggeriet af et nyt vandværk i Middelfart, hvilket bliver det første i en række af nye vandværker, der skal opføres i de kommende år.

Økonomiske nøgletal EWII Koncernen

TDKK202320222021
Nettoomsætning3.217.5933.485.9371.790.747
Bruttofortjeneste988.358634.512700.976
EBITDA585.821293.165382.176
Årets resultat425.747-324.474402.264
Egenkapital5.464.4974.812.8795.098.740
Antal heltidsansatte i gennemsnit587527454