EU’s medlemslande har vedtaget en ny lovgivning om lønåbenhed, som skal hjælpe med at afsløre og bekæmpe kønsbestemte lønforskelle. Kvinder i EU tjener i gennemsnit 13 % mindre end mænd for at udføre det samme arbejde. Med de nye regler vil virksomheder i EU være forpligtet til at offentliggøre oplysninger, der gør det lettere for medarbejdere at sammenligne lønninger og afsløre kønsbestemte lønforskelle.

Lønstrukturer til sammenligning af lønniveauer skal baseres på kønsneutrale kriterier og omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og klassifikationssystemer. Stillingsopslag og stillingsbetegnelser skal være kønsneutrale, og ansættelsesprocedurerne skal gennemføres på en ikke-diskriminerende måde. Hvis lønindberetningen viser en kønsbestemt lønforskel på mindst 5 %, skal arbejdsgiverne foretage en fælles lønvurdering i samarbejde med deres arbejdstagerrepræsentanter.

For at sikre lønåbenhed vil arbejdstagere og arbejdstagerrepræsentanter have ret til at modtage klare og fuldstændige oplysninger om individuelle og gennemsnitlige lønniveauer, opdelt efter køn. Lønhemmelighed vil blive forbudt, og der må ikke være kontraktvilkår, der forhindrer arbejdstagerne i at offentliggøre deres løn eller søge oplysninger om samme eller andre kategorier af arbejdstageres løn.

De nye regler lægger også en omvendt bevisbyrde på arbejdsgiveren i forbindelse med lønrelaterede spørgsmål. Det betyder, at arbejdsgiveren skal bevise, at der ikke har været tale om forskelsbehandling, hvis en arbejdstager indbringer en sag om manglende lige løn for retten.

Alle EU-lande skal have implementeret loven inden for tre år. Lovgivningen vil gøre det lettere for borgere at sikre, at de får den rette løn og at der er lige løn for lige arbejde. Den danske MEP chefforhandler Kira Marie Peter-Hansen udtrykker stolthed over at have været chefforhandler og håber, at Danmark vil gå forrest i implementeringen af loven.