Liberal Alliance er tæt på at indhente Socialdemokratiet i størrelse. Venstre balancerer på kanten af spærregrænsen, Moderaterne, som tidligere indsamlede ca. 9 procent af stemmerne ved folketingsvalget, ligger under de Konservatives 5,9 procent.

Socialdemokratiet arbejder for et mere humant asylsystem og ønsker at sætte en stopper for skattesvindel. Venstre fokuserer på at fremme frihed, sikkerhed og øget handel. Moderaterne er ivrige efter at afskaffe de resterende EU-forbehold og ønsker en mere bæredygtig landbrugssektor. De Konservative sætter ind på at øge handelen, bekæmpe kriminalitet og styrke sikkerheden ved EU’s ydre grænser. Liberal Alliance stræber efter et EU, der er et bastion for fred, frihed og frihandel. Dansk Folkeparti, rebellen der kræver mere Danmark og mindre EU.

Et demokratiske underskud og et centralt styret bureaukrati. EU blev skabt som et politisk projekt og ikke blot som et økonomisk samarbejde. Det fremgår klart af Rom-traktatens forord fra 1957, som Danmark også er part i, at målet er at “skabe grundlag for en stadig tættere union mellem de europæiske folk”, det indikerer en kontinuerlig politisk integrationsproces, google teksten.

Et føderalt politisk projekt, dog opfatter de fleste medlemslande det primært som et handelssamarbejde med politiske undertoner. Resultatet er en Union, der hverken er helt det ene eller det andet, men forsøger at forene begge dele.

EU parlament, er ikke har reel lovgivningsmagt, autoriteten kommer ikke fra vælgerne, men fra Kommissionen. Kommission, der fungerer som EU’s regering, er ikke valgt af folket, men udpeget af medlemslandene. Kommissionens politiske overhoved er Ministerrådet, bestående af medlemsstaternes statschefer, er heller ikke valgt af EU-borgerne, men nationalt, hvilket betyder at EU-politik ofte bliver sekundær i forhold til national politik.

En bureaukratisk rodebutik, Kommissionen har opbygget en magtbase, som oprindeligt ikke var intentionen. Direktiver og forordninger bliver udstedt i en strøm, som ofte står i konflikt med nærhedsprincippet, hvilket har ført til bizarre sager som krumme agurker og kanelsnegle, til stor frustration for de danske vælgere.

Vil du vide mere om Liberal Alliances perspektiv på, hvad der er galt med EU, og hvordan fremtidens EU bør se ud? Spørg Liberal Alliances dygtige kandidater i Region Syd, Nicolai Steffenauer og Henrik Dahl, tjek deres profiler for dybere indsigt.

Der er 705 medlemmer af Europa-Parlamentet. Danmark har 14 medlemmer, som vælges hvert 5. år.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia.