Den 1. november 2023 var der årsparade på Ryes Kaserne, der markerede stiftelsen af regimentet tilbage i 1951. I talerne af både Oberst Henrik Graven, MF’er Niels Flemming Hansen (C) og borgmester Steen Wrist (A), blev den aktuelle verdenssituation berørt.

Den 1. november er årsdagen for Føringsstøtteregimentet, og det blev markeret med en parade på Ryes Kaserne i Fredericia, hvor en række af regimentets samarbejdspartnere og tidligere medarbejdere var inviteret til at tage del i fejringen, der startede klokken 08:15.

Paraden foregik på hovedvejen på Ryes Kaserne, Mogensens Allé. Første taler var Oberst Henrik Graven, der så tilbage på året, der er gået.

– Det har været et år i ustabilitetens tegn, og det er nye tider med stor betydning for os som soldater. Som regiment har vi en lang og stolt tradition. I år har vi skrevet nye kapitler til historien pga. den turbulente og ustabile situation Europa og verden er i i øjeblikket. Krigen i Ukraine er stadig i gang, Danmark og andre vestlige lande støtter dem stadig – vi er på 13. donationspakke. Der er også opstået en ny krig i Mellemøsten mellem Israel og Hamas. Hamas har angrebet Israel og erklæret krig, og det har ført til, at Israel har angrebet Gaza. Begge krige bidrager til ustabilitet i verden, og det påvirker Danmark, også os her, sagde Obersten.

Regimetets fane. Foto: AVISEN

Han nævnte også, at uddannelse er vigtig, og det er også noget, man tager sig af på Ryes Kaserne.

– Den vigtige uddannelse finder sted hver dag her på kasernen, alt fra værnepligtige, cyberværnepligtige, soldater, og den igangværende konstabelelevuddannelse. Det er vigtigt at give soldaterne færdighederne, når Danmark kalder. Langt om længe har vi fået tre store garager for ca. et halvt år siden, det har skabt stor glæde. Det giver ordentlige arbejdsforhold til køretøjerne, forklarede Henrik Graven.

Til sidst så Obersten ind i fremtiden, hvor han ser ind i en tid, hvor der er fokus på cybertruslen, men også et forsvarsforlig, der skal udmøntes.

– Vi går et spændende år i møde. Den moderne kampplads ændrer sig ude og hjemme. Cybertruslen om ikke dagligt, så ofte, og oveni det er der en kæmpe teknologisk udvikling. Det er vigtigt, at vi tilpasser os og kæmper og vinder med dem, vi arbejder for. Vi kan glæde os over, at et historisk forsvarsforlig er vedtaget, og jeg glæder mig til at bidrage til, at pengene og retningen for lokale løsninger, sagde Oberst Henrik Graven.

Niels Flemming Hansen på talerstolen. Foto: AVISEN

Folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (C) var en af de indbudte gæster. Han talte også til regimentet.

– Der er ikke noget, der slår at tale med vores dygtige soldater. Siden 1951 har I været selvstændige. Og jeg må sige, at I står ualmindeligt skarpt, også alderen taget i betragtning. Det er en stor ære at stå her. Jeg vil gerne udtrykke taknemmelighed for den tjeneste, I yder for samfundet. Gennem jeres arbejde garanterer I vores frihed, og I træder til for at passe på det, vi holder dyrt: Vores hjemland, sagde han og fortsatte:

– I Det Konservative Folkeparti er vores syn på Forsvaret meget klart. Vi tror på, at der er nødvendighed af en velfungerende hær med nødvendige ressourcer. Vi ved, at det er vigtigt at værne om vores militærarv og anerkender, at den er vigtig for vores nations suverænitet.

Med den aktuelle verdenssituation ser Niels Flemming Hansen det som en nødvendighed, at der er blevet investeret i Forsvaret, der ifølge ham ikke har fået nok penge igennem årene.

– Mange troede, at et aktivt Forsvar hørte fortiden til, men sådan er det ikke. Man har underprioriteret Forsvaret i årevis. I, der står her, ved, hvad der står på spil, og I kender til truslerne, og selvom I har været mindre synlige, har I vidst, at frihed ikke er gratis.

– Krigen i Europa og Mellemøsten, og et USA, hvor vi ikke ved, hvor vi har, har ført til politisk vilje til at investere i Forsvaret og tage hånd om vores sikkerhed og leve op til NATO-forpligtelserne. I sommer indgik vi et kompromis, og det er rigtig godt – vi er ikke færdige. Status er, at rammerne er på plads, pengene er fundet, og de skal udmøntes, og der er mange gode ideer til det.

Steen Wrist med modtageren af samarbejdsprisen, Martin Ramsdal Pedersen. Foto: AVISEN

Fredericias borgmester Steen Wrist skulle på vegne af Fæstningsbyen Fredericias Venner uddele årets samarbejdspris, men inden han gjorde det, benyttede han lejligheden til blandt andet at sige:

– Det er med stor glæde, at jeg endnu en gang står og skal give prisen til en soldat, der har gjort en særlig indsats. Jeg vil gerne sige en stor tak til hele regimentet. I har deltaget med værnepligtige til 4. maj-mindearrangementet, 5-6. juli-dagene, og i H.M. Dronningens besøg og Flagdag. Sammen har vi taget godt imod de værnepligtige med besøg på Rådhuset. I havde også et flot tilrettelagt besøg på Ryes Kaserne for Fæstningens Byen Fredericias venner. Alt det, hver og en, skal I have en tak for.

– I helikopteren har året har vist os, hvad et velfungerende Forsvar betyder. I mange år var Forsvaret noget, der var svært at investere i, da der var fred i verden. Fred i verden er ikke en garanti. Det er nødvendigt med store investeringer i Forsvaret. Investeringerne skal gerne falde godt ud for jer.

Foruden samarbejdsprisen blev der blandt andet uddelt Forsvarsministerens medalje for særlig indsats til det personale, som har ydet en ekstra indsats under COVID-19-pandemien.