Selvom antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne i Danmark er for lavt på landsplan ifølge Dansk Metal, ser situationen i Fredericia ikke ud til at være lige så bekymrende. Kasper Palm, forbundssekretær og ansvarlig for uddannelse i Dansk Metal, og Pernelle Jensen, formand for Unge- og Uddannelsesudvalget i Fredericia, giver deres syn på sagen og beskriver forskellige tiltag, der er igangsat for at øge antallet af ansøgere.

– Politikerne skal holde fast i de ambitiøse måltal, fordi vi har brug for mange flere faglærte. Men nu må det altså være tid til, at de tør tage effektive redskaber i brug. Det hele starter i folkeskolen, og den bør være mere praksisrettet, så de unge ved, hvad det vil sige at vælge en erhvervsuddannelse. Politikerne bør genindføre erhvervspraktikken for alle elever, siger Kasper Palm.

Pernelle Jensen mener derimod, at situationen i Fredericia ikke er så dyster, som Kasper Palm antyder.

– Antallet af ansøgere er det samme som sidste år. Årgangen er bare mindre, men antalmæssigt er det samme som sidste år, siger Pernelle Jensen.

Der er også sket positive ændringer, såsom flere elever, der vælger det 10. år og efterskolerne oplever fremgang. Antallet af ansøgere til SOSU er steget fra 19 til 25, og der er flere, der søger ind på FGU, hvor erfaringen viser, at de ofte fortsætter på erhvervsuddannelserne eller HF.

– På gymnasielle uddannelser stiger igen. Særligt på HHX. De havde til gengæld nedgang sidste år. Det ser fint ud generelt. Antallet er det samme, og vi forventer dem fra FGU vælger en erhvervsuddannelse, siger Pernelle Jensen.

Hun er også tilfreds med de tiltag, der er iværksat:.

– De tiltag vi laver er rigtige. Både når vi holder tal på erhvervsuddannelserne og SOSU stiger, siger Pernelle Jensen.

Mens der er enighed om, at der er behov for at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne på landsplan, viser situationen i Fredericia, at lokale tiltag kan bidrage til fremskridt. Det er vigtigt for politikere og uddannelsesinstitutioner at fortsætte samarbejdet og finde effektive løsninger, der kan styrke erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft og sikre en veluddannet arbejdsstyrke for fremtiden.