Erhvervsturisme er stort i Fredericia

Einar Kring er til dagligt hoteldirektør på Hotel Fredericia. Han ser dagligt mange erhvervsturister komme ind ad døren. Men jagten på fremtidens turister og et bedre setup går via et godt samarbejde i Experience Fredericia

MESSE C har trukket mange erhvervsturister til byen, og nu skal der trækkes endnu flere til, det sker i et samarbejdsregi, der allerede har givet resultater, fortæller direktør Einar Kring.

– Erhvervsturismen er stor i Fredericia, og det er der mange grunde til. Vi har pr. tradition haft mange gæster her, og vi har de sidste par år arbejdet intensivt sammen på området. Under coronatiden gik en række aktører på området sammen og dannede Experience Fredericia. Det var alle hoteller og overnatningssteder, der sammen med MESSE C så på, hvordan vi kunne blive bedre til at tiltrække endnu flere erhvervsturister til området, fortæller Einar.

Et setup med fokus på den grønne omstilling giver pote, og det trækker virksomheder i alle størrelser til fra nær og fjern.

– Vi byggede en lille organisation op, der har et stort fokus på, hvordan vi kan tiltrække erhvervsturister fra resten af Danmark til vores område. Vi er begunstiget af at ligge godt geografisk, vi har mange store virksomheder, der taler ind til en aktuel agenda; bæredygtighed. Det har vi set ind i, og lavet et samarbejde med eksempelvis Google og Carlsberg. De byder ind med, hvad de tænker om de aktuelle problemstillinger. Det bliver fremvist til erhvervslivet på det, vi kalder en “Energy Crawl”. Her kommer deltagerne rundt og ser erhvervsvirksomheder i området, der arbejder med bæredygtighed, klima og energi. I den forbindelse skal vi så kunne tilbyde dem nogle oplevelser og tilbud hos os også, så vi får dem hertil med nogle oplevelser, der er anderledes, fortæller Kring.

Hotel Fredericia har en god salgsmotor, men det kræver en større motor og et mere koordineret samarbejde, hvor man spiller på den brede palette at tiltrække mange virksomheder.

– Vi tænker meget i, at vi ikke er selvstændigt stærke nok til at kunne lægge et stort tryk på markedet, når det kommer til at trække virksomheder til vores område. Vi har dog medarbejdere på opgaven, men når vi forener kræfterne i Experience Fredericia, så står vi stærkere. Vi er lykkedes med rigtig mange ting, og det tegner til, at vi går en lys fremtid i møde med erhvervsturisme, fortæller Einar Kring og fortsætter:

– Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os. Vi har også fokus på, hvilken værdi vi tilbyder vores gæster. Vi skulle gerne hele tiden give dem en succes af oplevelser, det gør også, at vi har fokus på den del, der hedder gæstetilfredshed og give dem nogle fantastiske oplevelser, så de kommer igen.

Nabobyer kigger mod Fredericia

Erhvervsturisterne bruger også flere penge, imens de er gæster i en by end almindelige turister, derfor er de også værdifulde for Fredericia. Nu kigger flere nabokommuner mod fæstningsbyen for at se, hvad det er man, kan her.

– Der findes massevis af tal fra Danmarks Statistik, der netop påpeger værdien af erhvervsturisterne. De bruger ikke kun noget på Hotel Fredericia, de bruger også byen som sådan; det er alt fra taxakørsel til hotel. De bruger hele Fredericia.

– Det handler om at se, hvad der rører sig i ens område, prøve at få det overordnede erhvervsliv inden for det område, man arbejder i. Vi har også fokus på, at vi ligger godt og centralt, men vi har noget omkring den grønne omstilling, som er meget aktuelt, og der byder vi ind. De andre byer lægger også mærke til, hvad vi gør nu. Vi har måske haltet efter på turismeområdet, men man har fået øjnene op for os nu, og det gør nok også, at de skeler til, hvad vi har gang i Fredericia, slutter Einar Kring.