Det er kontroversielt at bestemme, om et enkelt teater er nok til at definere en by som en kulturby. På den ene side er et teater en væsentlig komponent i kulturlandskabet i en by, og kan være med til at tiltrække kunst- og kulturinteresserede besøgende, samt give lokale borgere mulighed for at opleve teaterforestillinger.

På den anden side er der mange andre faktorer, der også bidrager til, om en by kan betragtes som en kulturby, såsom antallet af kunstmuseer, koncertsteder, filmteatre, biblioteker og andre kulturinstitutioner samt udannelsesinstitutioner inden for kulturen. kulturarrangementer, festivaler og kunstneriske bevægelser kan have en stor betydning for en bys kulturprofil både ind ad og ud ad til.

Derfor kan det argumenteres, om et enkelt teater alene er nok til at definere en by som en kulturby og fyrtårn for byen, som visse politikere i Fredericia hårdnakket påstår. Det er en væsentlig brik i en samlet kulturinfrastruktur, der også skal omfatte en række andre kulturinstitutioner og arrangementer. Samtidig er det også vigtigt at huske på, at kultur er subjektivt, og derfor kan forskellige mennesker have forskellige opfattelser af, hvad der gør en by til en rigtig kulturby.

Når det kommende Fæstningscenteret kommer i gang som en selvejende institution, vel at bemærke også drevet som en, bliver der mere sammenhæng i kulturen i Fredericia. Det vil være en stor fordel helt at holde de lokale politikker ude af Fæstningscenterets bestyrelse, da de tidligere har bevist de på ingen måde kan drive kulturinstitutioner og har meget begrænset kendskab til hvad det betyder at være selvejende, Jeg kalder det en overvurdering af egne evner.

En sund økonomi i en kulturby bør have en balance mellem offentlig støtte til kulturinstitutioner og arrangementer, samt private investeringer og sponsorskaber. Det er vigtigt for at sikre et bred og tilgængelig kulturtilbud til alle borgere, samt at støtte kunstnere og kulturarbejdere der generere både kunstnerisk og økonomisk værdi. Offentlig støtte kan være i form af direkte økonomisk tilskud, subsidier og investeringer i kulturinstitutioners infrastruktur.

Det nuværende Fredericia Musicalteater får i runde tal 25,600,000 kr. i støtte fordelt på 15 mill. fra Fredericia Kommune, 8 mill. fra slots og kultur styrelsen, hvorfra der også gives 700.000 kr i tilskud via portalen og endelig er der 1.9 mill. fra hensatte midler, hvor end de så kommer fra.

Medtaget her er ikke de mange millioner der går til musiklivet, kulturkasernen og uddannelses institutioner inden for kulturen i Fredericia.

Smider Fredericia Kommune gode penge efter dårlige penge? Hvad genererer de mange midler til Teateret i værdi for Fredericias borger, næringsdrivende og markedsføring af byen generelt ?

Der er ingen tal at se, men med det nuværende budget kommer Fredericia Musicalteater aldrig til at løbe rundt. Med budgetteret personaleudgifter på over 8 millioner og rejse og salgsomkostninger også i million klassen lover det ikke godt, for et antal finkulturelle forestillinger der selv med fuldt hus vil kræve en vis billetpris for bare at løbe rundt. Har Fredericia Musicalteater et katalog for hvad de spiller, ja, MEN det er meget begrænset med produktioner og stærkt diskutabelt om de kan sælge, især når Teateret skal på turne hvilket der også kommer omkostninger til.

Private investeringer og sponsorskaber kan være afgørende for at opretholde og udvide kultur tilbuddet i en by som Fredericia, de kan bidrage med midler til nye projekter, arrangementer og opgradering af eksisterende kulturinstitutioner og professionelle bestyrelser.

Derudover bør Fredericia også arbejde for at opretholde en diversificeret økonomi, hvor kultur er en integreret del af byens økonomiske udvikling. Det kan omfatte samarbejde mellem kulturinstitutioner og det private erhvervsliv igennem sponsorskaber, samarbejde om events og udvikling af turisme og så med nabo byer.

Det er afgørende, at økonomien i en kulturby er bæredygtig og samtidig understøtter den kultur, der gør byen unik og attraktiv for både borgere og besøgende. Her kommer det kommende fæstningscenter ind i billede som en samlende brik. Fæstningscenteret kan blive fyrtårnet der via. fortællinger om Fredericias historie tiltrækker turister, det nuværende Bymuseum, Kringsminde, Fredericia vold, Bunkermuseet og krudtmagasinet mv.,  sælger ikke en sammenhængende historie eller de store billetter.

Liberal Alliance Fredericia er stærkt bekymret for den styring de borgerlige partier i byrådet ligger for dagen inden for kultur området, de burde vide bedre end de røde partier. Liberal Alliance i Fredericia går ikke ind for den nuværende konstruktion af Fredericia Musicalteater, der ikke ses at give hverken borgere eller erhvervsliv værdi for de mange penge der kunne være brugt bedre andet steds.

Liberal Alliance Fredericia går fuldt ind for kunst og kultur i alle former, men ikke for andres penge. Nogen er til finkultur andre det mere folkelige. En kraftfuld kulturscene, herunder musik, teater, gallerier mv. kan tiltrække turister og besøgende til Fredericia, hvilket kan bidrage til at støtte lokalt erhvervsliv, herunder restauranter, hoteller og andre liberale erhverv. Liberal Alliance i Fredericia er bekendt med at de fleste teatre i Danmark får tilskud i forskellige former, vi er ikke imod det, men hovedløse bevillinger uden rette styring og fastsatte mål, kan vi ikke leve med.

Kunststøtte skal være til almenvellets bedste ikke kun de finkulturelle, subkulturerne og de minoriteter der finder på finurligheder og akademisere kunsten til ukendelighed igennem fine ord og opråb på diverse sociale medier og med stor ildhu udskammer de der mener andet og ofte kalder dem antidemokrater, det de selv er. 

I Liberal Alliance Fredericia siger vi kommunalt støttet kunst skal være for alle, også økonomisk fra pensionisten til juristen.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance Fredericia.