EP-kandidat: EU tager magten væk fra danskerne

Sune Nørgaard Jakobsen fra Dansk Folkepartis lokalafdeling i Fredericia er valgt som kandidat til Europaparlamentsvalget. Han er grundlæggende EU-modstander, og mener, at EU tager magten væk fra den danske befolkning.

Sidste weekend holdt Dansk Folkepart opstillingsmøde, og der blev Sune Nørgaard valgt som nummer syv på partiets liste.

– Det er fantastisk, jeg er en del af Dansk Folkepartis talentmases, der måske skal tegne billedet ud ad til i fremtiden. For et stykke tid prikkede man mig på skulderen og spurgte om jeg ville være en del af det (EP-kandidatur, red.), og det ville jeg naturligvis gerne. Jeg er blevet opfordret til at stille op til Europaparlaments-valget i 2024 og det har jeg takket ja til, siger Sune Nørgaard, som er strøget ind på listen og kun var én stemme fra at overgå Dansk Folkepartis ungdomsformand:

– Jeg er svært tilfreds. Det er svært at forstå faktisk, da jeg er et relativ nyt medlem og et uskrevet blad og når jeg kommer op på listen med veletablerede poltiske personligheder viser det, at det man har tillid til mig internt i partiet, hvilket jeg er taknemmelig for.

Sune Nørgaard Jakobsen er ikke pro EU, og har aldrig været det. Det er der flere forskellige årsager til.

– Den føderale tankegang fra EU, er vi i Dansk Folkepart dyb modstander af, da lovgivningen træffes i Bruxelles og efterleves i Danmark. Vi mener, at bare man tager magten væk fra danskerne og giver den til sig selv, og det synes jeg er problematisk i forhold den demokratiske proces, og det giver ingen mening. Jeg har læst en undersøgelse fra 2015 med Tænketanken Europa, som siger, at tilbage 2015 var 58 procent af lovgivningen, der har indvirkning på dansk lovgivning dernedefra, og udstikkes der, som dernæst har indvirkning på Danmark, og samtidig kommer der langt over 4000 forordninger. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er dansker og jeg kan godt godt lide mit fædreland og jeg mener, at vi skal være herre i eget hus, siger Sune Nørgaard.

På et parametre kan Sune Nørgaard se fornuften i EU, men på mange andre fronter kan han ikke se nogen fordele i det. Derfor er han imod det.

– Først og fremmest har jeg altid været glødende EU-modstander. Jeg har ikke noget imod EU som handelssamarbejdspartner, men jeg synes, at det er problematisk med fælles flag, fælleshymne og indgå i en EU-hær. Vi er medlem af NATO og skal ikke have en discount udgave af en hær og lave beskidt arbejde for Frankrig og de andre lande, der har kolonier rundt omkring i verden. Det giver ingen mening. I den perfekte verden vil jeg skele mod norden, da vi har en historisk og kulturel baggrund med dem, forklarer Nørgaard.

Som nyvalgt er der ikke lavet en valgkampsstrategi endnu. Planerne er i støbeskeen, og sammen med resten af Dansk Folkeparts EP-kandidathold vil han gå i gang med arbejdet.

– Vi er i gang med at gøre os tanker om valget. Kandiaterne, som er et stærkt hold, er i gang med “kurset”. Vi skal en tur tl Bruxelles og så videre. Vi er allerede i fuld gang om at gøre os tanker om, hvordan vores valgkamp skal forløbe, slutter Sune Nørgaard.