Der er EU-valg på søndag. Og man har faktisk mulighed for at stemme på en lokal kandidat.

Jeg er opstillet til EU-parlamentet for SF og bosat i Fredericia. Efter min opfattelse skal det være Fredericias tur til at få indflydelse. Og dette gøres bedst med en EU-parlamentariker fra Fredericia.

For det der besluttes i EU, er også vigtigt i Fredericia.

Lige nu kæmper havmiljøet de tre steder, som omkranser Fredericia Kommune – Vejle Fjord, Lillebælt og Kolding Fjord. Vandmiljøet disse tre steder er voldsomt påvirket af kvælstofudledning og andet forurening. Noget af udledningen og forureningen stammer fra Danmark – men ikke det hele. Klimaudfordringer og miljøproblemer er grænseoverskridende udfordringer, der bedst løses via et samarbejdende EU. Vi skal have fiskene og plantelivet tilbage i Vejle Fjord, Lillebælt og Kolding Fjord.

EU er også en organisation hvor der er et vidtforgrenet samarbejde på undervisningsområdet. Elever og studerende kan lære meget ved udveksling og studiebesøg rundt omkring i de andre EU-lande. I dette samarbejde skal Fredericia ikke bagerst i køen. Faktisk har Fredericia – qua byens historie – noget helt unikt at tilbyde på dette felt.
Ved sidste EU-valg stemte ca. 2/3-dele af vælgerne i Danmark. Fredericia havde en lavere stemmeprocent. Jeg håber at Fredericia er med til at hæve stemmeprocenten på søndag.

Godt valg til fredericianerne!