Fredericia Kommune har åbnet for bud på lejemålet af det strategisk placerede messe- og konferencecenter på Vestre Ringvej 101. Ejendommen, som kommunen erhvervede i december 2020, udbydes nu til ny leje i bestræbelserne på at styrke byens position som et førende knudepunkt for konferencer, messer og kommunale begivenheder.

Centret, der ligger med let adgang til offentlig transport og i hjertet af Fredericia, er designet til at rumme store arrangementer og styrke byens erhvervsliv samt det lokale samfund. Dette lejemål tilbydes på konkurrenceprægede vilkår og i henhold til lovgivningen om offentligt udbud, hvilket understreger kommunens engagement i en gennemsigtig og retfærdig udlejningsproces.

Fredericia Kommune søger en lejer, der kan se potentialet i at drive messe- og konferencecenteret og som er i stand til at håndtere arrangementer med flere tusinde deltagere. Lejekontrakten tilbydes for en periode på 10 år med mulighed for yderligere forlængelse på 5 år. Det bemærkes, at kommunen overvejer et fremtidigt salg af ejendommen, hvilket kan åbne for forhandling af yderligere forlængelse med en ny ejer.

Et ønske om et hotel indgår i planerne, som man kan læse på kommunens hjemmeside.

Interesserede parter opfordres til at afgive deres bud senest den 25. april 2024 kl. 12:00. Detaljerede udbudsvilkår og information omkring lejemålet kan findes her. Ansvar for rettidig indsendelse af tilbud ligger hos tilbudsgiveren, skriver Nordicals i Trekantområder, der har fået opgaven at leje det kendte messecenter ud.

En fremtid med fokus på fællesskab og erhvervsliv

Med udgangen af de nuværende forpagtnings- og lejeaftaler i marts 2025, ser Fredericia Kommune frem til at indgå i et nyt samarbejde, der kan bringe frisk energi og nye ideer til brugen af messe- og konferencecenteret. Kommunen har store forventninger til, at en ny lejer vil kunne udnytte lokationens fulde potentiale og bidrage positivt til både byens erhvervsliv og det bredere lokalsamfund.