Som følge af den varslede snestorm og kraftige nedbør forventer DMI, at der kan komme oversvømmelser flere steder i landet.

DMI har udsendt et varsel om snestorm for den nordlige del af Jylland. Dette vejrvarsel har allerede tiltrukket sig stor opmærksomhed og forventes at skabe betydelige trafikale udfordringer. Regionen forventes at opleve sneglatte veje og potentielle snedriver. Kombinationen af kraftigt snevejr og stærk vind kan desuden reducere sigtbarheden markant. Borgere, der må tage ud i trafikken, opfordres til at holde sig opdateret via officielle kanaler, køre forsigtigt og være ekstra opmærksomme.

Flere vejrprognoser antyder, at visse områder kan opleve betydelige snefald, med mere end 30 cm sne, især i Jylland.

I landets sydlige dele forventes en del nedbør i form af regn, slud og tøsne. Efter et ekstremt vådt efterår og en våd december, er vandstanden i mange vandløb allerede høj, og i nogle tilfælde meget høj. Den forventede nedbør fra i aften til torsdag eftermiddag vil sandsynligvis forårsage lokale oversvømmelser flere steder i landet.

Specielt på Sjælland og Lolland-Falster kan de store mængder nedbør få alvorlige konsekvenser for både vandløb og byernes kloaksystemer. DMI råder borgerne til at være forberedt og følge situationen nøje.